Wat is er te zien?

Nationaal Park: parel van de Nederlandse natuur

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is sinds 1995 één van de 20 nationale parken in Nederland. Nationale Parken zijn de parels van de Nederlandse natuur. Het zijn prachtige plekken voor natuurgerichte recreatie, educatie en er wordt volop onderzoek gedaan.


Europees netwerk van natuur

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland maakt deel uit van het Natura 2000 gebied. Dit is een netwerk van gebieden met bijzondere planten en dieren gezien vanuit Europees perspectief. Aan de basis van het netwerk staan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen, waarmee de EU natuur van nationale en internationale waarde wil beschermen.De grijze duinen vormen de ruggengraat van Nationaal Park Zuid-Kennermerland met zijn enorme verscheidenheid aan planten en dieren. Vanaf het strand lopen het duin, duingrasland, binnenduinbos en landgoederen in elkaar over.

 

Cultuur

Overal zijn sporen van het verleden te vinden, zoals overblijfselen van vroegere nederzettingen, Groot Olmen en het zeedorpenlandschap. Bovendien is hier en daar nog zichtbaar gemaakt, dat het gebied een voormalig waterwingebied is.

 

Uit de Tweede Wereldoorlog zijn bunkers, wegen en tankgrachten bewaard gebleven. Ook ligt er de indrukwekkende Eerebegraafplaats Bloemendaal met graven van honderden verzetsstrijders waaronder Hannie Schaft.

 

In de 17e eeuw pronkten rijke Amsterdamse kooplieden niet alleen met hun grachtenpanden, maar legden ze ook luxueuze buitenverblijven met prachtige tuinen aan in de bosrijke binnenduinen. Tijdens een bezoek aan deze karakteristieke landgoederen en buitenplaatsen met o.a. een oranjerie, heemtuin, boomgaarden, slangenmuur en beeldentuin proeft u de sfeer van het buitenleven in de Gouden Eeuw.