Over het park

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestrijkt een gebied van ongeveer 38 km², langs zee, tussen Zandvoort en IJmuiden. Het is in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN , particuliere eigenaren, IVN, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Dit samenwerkingsverband richt zich op de bescherming en natuurontwikkeling van het duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort. Daarnaast willen de partners dat omwonenden en bezoekers kunnen genieten van en leren over de natuur.