Organisatie

Gezamenlijk werken alle partners in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote klasse. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het Overlegorgaan.

Overlegorgaan

In het Overlegorgaan zijn alle eigenaren, beheerders en bestuurders vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te overleggen over plannen, projecten en financiën om op deze wijze een maximale afstemming te verkrijgen.

Het secretariaat van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is gehuisvest bij de provincie Noord-Holland. IVN Noord-Holland coördineert de samenwerking op het gebied van communicatie en educatie.

Mevr. A. Emmens-Knol Voorzitter Overlegorgaan
Mevr. A. Smeding Secretaris Overlegorgaan, Provincie Noord-Holland
Mevr. P. Schut IVN Noord-Holland
Mevr. S. van Wesemael PWN
Mevr. R. Tienkamp Staatsbosbeheer
Dhr. A. Pander Natuurmonumenten
Dhr. R. Kruijswijk Gemeente Bloemendaal
Mevr. C.Y. Sikkema Gemeente Haarlem
Dhr. G. Toonen Gemeente Zandvoort
Mevr. A.V. Baerveldt Gemeente Velsen
Dhr. B. Lensink Landgoed Duin & Kruidberg

 

Secretaris Overlegorgaan

Astrid Smeding

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

T: (023) 5143107 of 06-18609429

E: smedinga@noord-holland.nl

Coördinator Communicatie & Educatie

IVN Noord-Holland

Monica Ralling

Plantage Middenlaan 2c

1018 DD Amsterdam

T: 06-46201281

E: m.ralling@ivn.nl

Stichting Ondersteuning Overlegorgaan

De Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft als doel het ondersteunen van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het vaststellen en uitvoeren van beheer- en ontwikkelplannen door het verlenen van financiële faciliteiten.

De Stichting kan slechts in rechte optreden ten behoeve van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland als het Overlegorgaan hierom vraagt. Het werkgebied van de Stichting ligt binnen de begrenzing van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Bestuur

Voorzitter: Aaltje Emmens-Knol

Penningmeester: Jacqueline Magdalene van Wesemael

Secretaris: Annette Victorine Kuin-Baerveldt

Beloningsbeleid

De voorzitter krijgt een onkostenvergoeding. Er zijn geen personeelsleden in dienst bij de Stichting.

Beleid & verantwoording

De beleidslijnen en verslagen van de uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in het Beheer- en inrichtingsplan en de jaarverslagen.

RSIN /fiscaal nummer: 817409567

Bezoekadres: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem

Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem