Duurzaam Toerisme en Recreatie

 

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een prachtig duingebied tussen Zandvoort en IJmuiden, een parel in de regio voor natuur, erfgoed en recreatie. Wij beschermen en beheren deze parel door duurzaam te beheren en ontwikkelen, zodat volgende generaties er ook van kunnen genieten. Dat doen we samen met onze partners , gastheren, overheden en andere betrokken organisaties.

De komende jaren verwachten we een toenemende stroom van toeristen. Toeristen uit Amsterdam die van natuur willen genieten én toeristen die speciaal voor het nationaal park naar onze regio komen. Hoe bieden we die gemêleerde groep bezoekers natuurgerichte recreatie, terwijl we ook aantrekkelijk blijven voor recreatie door omwonenden die komen voor rust en mooie natuur? En hoe gaat dit alles de draagkracht van de natuur niet te boven?

We hebben 7 ambities bepaald.

1. Het Nationaal Park

We werken duurzaam, door te denken te te doen met natuur in ons hart.

2. Draagkracht

We geven grenzen aan opvang en groer door recreatie en toerisme naar draagkracht.

3. Toerisme sturen

We kiezen voor kwaliteit en niet kwantiteit in recreatie door het toerisme te sturen.

4. Identiteit en iconen

We vertellen de verhalen uit het park aan de hand van herkenbare en aansprekende iconen.

5. Samen gastvrij

We stemmen informeren af op de behoefte van bezoekers, in nauwe samenwerking met betrokken ondernemers.

6. Duurzaam bijdragen

Ondernemers en bezoekers dragen bij aan het park op basis van win-win en interessante aanbiedingen.

7. Natuur in het hart

We raken bezoekers, omwonenden en ondernemers door de natuur te laten beleven via verhalen en beeld.

Partners en voortraject

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken we samen aan het beheer en de kwaliteit van ons park. Dit doen we met PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Holland, IVN, Gemeente Haarlem, Gemeente Velsen, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Zandvoort en Landgoed Duin & Kruidberg.

 

In 2016 hebben we met de partners en ondernemers, organisaties en overheden gesproken over hoe zij ook een bijdrage kunnen leveren aan duurzaam beheer van het nationaal park. Download hieronder de verslagen.