Nationale Parken van Wereldklasse (NPW)

Sinds begin 2015 werkt het ministerie van Economische zaken in een driejarig programma aan een nieuwe standaard voor de Nationale Parken. Het is de ambitie om internationaal aantrekkelijke, grote Nationale Parken te realiseren, die goed zijn voor de economie. Het ministerie werkt bij het ontwikkelen van de nieuwe standaard voor de Nationale Parken samen met stakeholders (natuurorganisaties, nationale landschappen, NBTC, Samenwerkende Nationale Parken, IVN).

 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland formuleerde in aanloop naar de verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland' ambitieuze doelstellingen voor hoogwaardiger natuur en betere natuurbeleving. Het natuurgebied met de meeste stemmen wordt de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als icoon van de Nederlandse natuur. Maandag 10 oktober is de verkiezing 'Mooiste natuurgebied van Nederland' van start gegaan. Zuid-Kennemerland zit niet in de race voor de publieksprijs. Wel staan de ambities uit het bidbook nog steeds overeind.

 

 

Zuid-Kennemerland: Nationaal Park van Wereldklasse

De partners van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zetten zich de komende jaren in om de ambitieuze doelen te halen en uit te groeien tot een park van wereldklasse. Het park is een exclusieve parel van de Nederlandse natuur met een aantrekkelijke mix van unieke natuur en intrigerende cultuurhistorie. Om de natuurwaarden verder te kunnen verhogen, duurzaamheid te garanderen, bezoekers beter te kunnen ontvangen en een slimmere spreiding te kunnen realiseren, zetten wij in op schaalvergroting door samenwerking met aangrenzende beheerders en andere nationale parken langs de kust.

 

Download het Bidbook in Beelden

 

Download het gehele Bidbook Nationaal Park Zuid-Kennemerland

 

 

Lees meer op www.nationaleparkenwereldklasse.nl