Start bouw natuurbrug Zeepoort

02 december 2016

De bouw van natuurburg Zeepoort in Bloemendaal is gestart. Door deze natuurbrug kunnen dieren als de wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten zich zonder gevaar door dit gebied verplaatsen en zijn hun overlevingskansen groter. Voor mens en dier ontstaat hierdoor een aantrekkelijk aaneengesloten gebied. Op 29 november werd dit door alle samenwerkingspartners gevierd.

 

Gedeputeerde Jaap Bond verrichtte de openingshandeling met samenwerkingspartners Nationaal Park Zuid-Kennemerland, gemeente Bloemendaal, PWN, Staatsbosbeheer. Samen legden ze de laatste hand aan de eco-graffiti op het tijdelijke fietspad.

 

Natuurbruggen

Natuurbrug Zeepoort is onderdeel van een schakel van drie natuurbruggen tussen de waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Samen met de natuurbrug Zandpoort en de nog te bouwen natuurbrug Duinpoort, ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare, waardoor de overlevingskans van (beschermde) diersoorten van dit kenmerkende duingebied groter wordt en de kwaliteit van dit unieke natuurgebied een impuls krijgt.

 

Gedeputeerde Jaap Bond: ‘Met de komst van deze brug verbinden we 7000 hectare aan prachtig natuurgebied met elkaar. De duinen van Zuid-Kennemerland zijn belangrijk voor het leefklimaat van de inwoners in deze regio. En biedt veiligheid voor de dieren die hier gebruik van maken en dat is weer goed voor de biodiversiteit.’

 

Natuurbrug Zandpoort is sinds eind 2013 gereed. De natuurbruggen Zeepoort (over de Zeeweg in Bloemendaal) en Duinpoort (over het spoor tussen Haarlem en Zandvoort) worden in 2017 en 2018 gerealiseerd. De natuurbruggen komen tot stand door samenwerking tussen provincie Noord-Holland, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, gemeenten Zandvoort en Bloemendaal, ProRail, PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waternet en Ballast-Nedam.

 

Lees hier meer over de natuurbruggen.