Hulp voor de aardbeivlinder

12 februari 2017

In de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland komt de bijzondere aardbeivlinder voor. Maar ze hebben het moeilijk. Ze zijn afhankelijk van gevarieerd duingrasland, met veel kleine kruidachtige planten. De rupsen lusten alleen blaadjes van dauwbraam, kleine bosaardbei en vijfvingerkruid. En die kunnen niet kiemen in een dichte ruige grasmat.

 

PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Holland en vele vrijwilligers gaan in Nationaal Park Zuid Kennemerland herstelwerkzaamheden uitvoeren. Samen maken de partners de omstandigheden in dit unieke landschap zo gezond mogelijk. Bijzondere dieren als de duinparelmoervlinder, de aardbeivlinder of bosmieren, hebben zo meer kans te overleven.

 

Lees meer

 

 

Foto: Boswachter Ruud Luntz, Natuurmonumenten