Vier de verjaardag van Jac P. Thijsse

18 juli 2018

Wie jarig is trakteert! Op 25 juli zou Jac P. Thijsse - die als natuurbeschermer veel voor het National Park heeft betekend - 153 jaar zijn geworden. Wij vieren dit met korting op het nieuwe fiets- & wandelarrangement, de Thijsse tour. Harry Lips, natuurgids bij IVN Zuid-Kennemerland, beschrijft de invloed van Thijsse op ons duingebied.

Harry Lips van IVN Zuid-Kennemerland:

"Jac.P. Thijsse, de aartsvader van de Nederlandse natuurbescherming en de man die met zijn Verkade-albums de 'natuursport' in Nederland populair maakte, woonde meer dan de helft van zijn leven in Zuid-Kennemerland. Ontelbare malen moet hij vanuit zijn woonhuis in Bloemendaal het duin in zijn getrokken, want Thijsse was een onvermoeibaar wandelaar in de natuur.

Het duin zag er in die tijd heel anders uit dan nu, en Thijsses beschrijvingen van zijn natuurvondsten in het duin vervullen ons nu met verbazing en weemoed. Hoe zou Thijsse aankijken tegen 'zijn' duingebied anno 2018?

Toen was het huidige Nationaal Park Zuid-Kennemerland het terrein voor een enkele stroper, jachtopziener, jager of natuuronderzoeker. Nu de achtertuin van de Randstad, met miljoenen bezoeken van recreanten, joggers, zwemmers, wandelaars, fietsers en heel veel natuurliefhebbers.

Foto: duinmeertje 't Wed

Toen de 'Blonde Duinen', schaars begroeid met berkenbosjes en wat struweel, waar hordes konijnen (door Thijsse verafschuwd) de vegetatie kort hielden. Nu een gebied waar door beheerders met man en macht gestreden wordt tegen dichtgroeien met Amerikaanse vogelkers, esdoorns en taaie grassen, en waar grote grazers het gebied weer geschikt moeten maken voor de schaarse konijnen.

Foto: de kenmerkende 'Thijsse bosjes'


 

Toen waarschuwde Thijsse voor de rampzalige gevolgen voor de duinflora van de grondwaterstandsdaling door waterwinning in het duin. Nu is de waterwinning gestopt en door het uitvoeren van herstelprogramma’s voor natte duinvalleien keert her en der de kenmerkende duinvalleiflora weer terug.

Foto: de Parnassia 

Het is interessant om op deze manier - door Thijsses ogen - te kijken naar het duinlandschap van nu en een rondgang te maken langs al die plekken waar hij zo veel voetstappen heeft liggen. Kom het met je eigen ogen bekijken tijdens de Thijsse tour!"

Ga mee op Thijsse tour!

De Thijsse tour is en door deskundige IVN-gidsen begeleide fiets- en wandeltocht door het Zuid-Kennemerland van Thijsse, langs de Thijsse's Hof en andere markante plekken uit zijn leven. Halverwege geniet je van een biologische lunch in het Duincafé. Op 25 juli, Thijsse's verjaardag, krijg je 2,50 euro korting!

Geef je op voor de Thijsse tour op 25 juli

Boek de Thijsse tour als groepsexcursie

Kijk in de activiteitenkalender voor andere data