Algemene voorwaarden activiteiten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van Bezoekerscentrum De Kennemerduinen en IVN. Voor activiteiten van de andere partijen gelden eigen voorwaarden.

Niet deelgenomen, maar wel betaald

Als je betaald hebt voor een excursie of activiteit, maar niet op de gereserveerde datum verschijnt, dan ontvang je het excursiegeld niet retour.

Annuleren van inschrijving voor een excursie of activiteit

Het is in principe niet mogelijk een inschrijving voor een excursie of activiteit te annuleren. Uiteraard is het wel toegestaan dat bij verhindering een andere persoon de plaats inneemt.

Annulering door de organisatie

Nationaal Park Zuid-Kennemerland houdt zich het recht voor om activiteiten op het laatste moment te annuleren. Bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers of slechte weersomstandigheden. Bij annulering ontvang je bericht hierover via e-mail. De door jou betaalde kosten worden teruggestort door Stichting Bezoekerscentrum De Kennemerduinen. Eventueel gemaakte reis- en overige kosten worden niet vergoed.

Vragen

De balie van bezoekerscentrum De Kennemerduinen is voor vragen telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de schoolvakanties ook op maandag.