Hotspot 4

Hotspot 4: Vergelijk jezelf met de wolf

Feitjes over leeftijd, aantallen, afmetingen en gewicht

  1. Wolf

Mens

De wolf wordt in het wild niet zo oud, ongeveer 10 jaar. In de dierentuin worden wolven veel ouder, wel 15 tot 20 jaar.

Mensen worden gemiddeld 80 jaar oud.

In Europa wonen ongeveer 13.000 wolven.

In Europa wonen 741,4 miljoen mensen.

Een mannetjeswolf is bij zijn schouder gemeten wel 1 meter hoog. Zijn totale lichaamslengte met de staart erbij is bijna 2 meter.

In Nederland zijn de meeste mannen ongeveer 1.83 m lang, en vrouwen 1.70 m.

Een mannetje weegt 30 tot 50 kg. Een vrouwtje weegt 25 tot 40 kg.

Volwassen mensen wegen meestal tussen de 40 en 120 kg.

 

  1. Wolf

Human

A wolf life expectation is around 15 -20 years old but in the wild it leaves usually until 10 years old.

In Europe, humans live on average 80 years old.

There are around 17,000 wolves in Europe (excl. Russia and Belarus).

In Europa live 741,4 million people

A male wolf is measured at 1 meter high by his shoulder. Its total body length with the tail is almost 2 meters

In the Netherlands, most men are about 1.83 m tall, and women 1.70 m

A male weighs 30 to 50 kg. A female weighs 25 to 40 kg

Adult people usually weigh between 40 and 120 kg