Hotspot 6

Kijk als de wolf

Hotspot 6: Kijk als de wolf

De wolf door de ogen van de mens

Mensen en wolven leven al heel lang bij elkaar in de buurt. De wolf is altijd een belangrijk dier geweest voor de mens. Alleen... niet altijd op een goede manier. Soms was de wolf een bewonderde vriend. Dan weer een gehate vijand. Wat de mens van de wolf vond en vindt, kun je zien in allerlei verhalen en kunstwerken.

Prehistorie

Meer dan een miljoen jaar geleden leefden mensen vooral van de jacht. Ze jaagden op dezelfde grote prooidieren als wolven. Herten en elanden bijvoorbeeld, of bizons. Maar wolven konden natuurlijk veel beter jagen dan mensen. De mens was daar een beetje jaloers op. Hij ging daarom het jagen afkijken bij de wolven. Mensen kregen toen steeds meer bewondering voor de wolf. Ze vereerden het dier als een soort god.

Alles veranderde toen de mens het land ging bewerken en schapen en koeien ging houden. Veel mensen kregen een hekel aan wolven, want die vielen soms de schapen aan. Ze gingen daarom op de wolf jagen.

 

Het oude Egypte

In het oude Egypte van de pyramiden en de farao's, geloofden de mensen in veel verschillende goden. Sommige van die goden leken op wolven. Dat was omdat de wolf stond voor kracht en wijsheid. Upuaut, de god van de oorlog en de doden, is het bekendste voorbeeld van zo'n 'wolfgod'. 

De Indianen

De Indianen in Amerika hielden van de wolf. Hij komt dan ook in veel van hun verhalen voor. Voor de Indianen was de wolf krachtig, trouw, moedig en succesvol in de jacht. Een indianenstam in Alaska geloofde zelfs dat wolven vroeger mensen waren. Een wolf was voor hun altijd een broeder. Andere indianenstammen kleedden zich in wolfsvellen. Ze dachten dat er zo een bovennatuurlijk mens/wolf wezen ontstond.

 

 De Grieken en Romeinen

Het is een beroemd verhaal: de stad Rome is ooit gesticht door Romulus en Remus. Deze tweelingbroers waren opgevoed door een vrouwtjeswolf. 

 

De middeleeuwen   

Voor en tijdens de middeleeuwen, werden steeds meer mensen christelijk. De mening over de wolf veranderde toen ook. Mensen zagen de wolf als een slecht en gevaarlijk dier. En als een vijand van de Katholieke kerk. Dat zie je terug in de verhalen uit die tijd. Denk maar aan Roodkapje, of De drie biggetjes. Bijna iedereen wordt daarin opgegeten door de grote boze wolf!

 

Onze tijd

Het idee dat de wolf een slecht en gevaarlijk dier is, heeft heel lang bestaan. In Europa werd er daarom veel gejaagd op wolven. De mensen die vanuit Europa naar Amerika emigreerden, namen dat idee mee. Het gevolg was dat de wolf in de vorige eeuw in Europa en in Amerika bijna uitgestorven was.

In onze tijd geloven we gelukkig weer in het goede van de wolf. Dat zie je ook in de verhalen. In films als Dances with wolves, White Fang of Jungle Book is de wolf een slim en mooi dier. En kan de mens ook nog eens veel van hem leren!

Bescherming van de wolf

Tegenwoordig zien we de wolf aan de ene kant als een fascinerend wild dier dat beschermd moet worden en aan de andere kant beschouwen we het als een als een dier dat voor veel problemen zorgt bij boeren.

In werkelijkheid is de wolf een dier dat in het wild leeft en ook in de buurt van de mens zijn habitat kan vormen.  Het klopt dat we het vee tegen de wolf moeten beschermen, maar wolven veroorzaken minder schade dan hoefdieren op de gewassen van de boerderij.

Biologen delen de algemene mening dat het behoud van wolven in verband staat met een geïnformeerd publiek: meer informatie over de wolf leidt tot meer tolerantie. Het is in ieder geval belangrijk om correcte en neutrale informatie te delen en te verspreiden. Een objectieve weergave van de wolf is nodig om het herstel van wolven te ondersteunen: het verstrekken van juiste informatie is belangrijk voor de groeiende acceptatie onder de lokale bevolking.

Dit betekent dat de conflicten veroorzaakt door wolven moeten worden besproken, samen met de oplossingen en compromissen die nodig zijn om die conflicten op te lossen. De moderne perceptie van de wolf is in ontwikkeling. Dankzij meer onderzoek en gesprekken met overheden vergroten we onze kennis over de wolf en hoe we samen met ze kunnen leven.

We worden we elke dag bewuster van onze impact op het ecosysteem en  de klimaatverandering dwingt ons te realiseren dat we meer zorg moeten besteden aan onze biodiversiteit. Dit inzicht komt het behoud en de bescherming van toproofdieren zoals de wolf ten goede.

The wolf through human’s eyes

Wolves and humans have been sharing the same territory since most of the last Ice Age. The human hunters venerated the wolf as a marvelous example of predator from which to learn its tactics and cunning. Around 10,000 to 15,000 years ago humans changed from a nomadic hunter-gatherer society to more sedentary agricultural population and started to domesticate wild grey wolves. Even though early Eurasian cultures admired the wolf and, in some ways, tried to emulate it, societies that made their living as nomadic shepherds or in agriculture were vulnerable to wolf depredation and they came to hate the animal.

 

 

 

In Egyptian mythology, gods were resembling the physical characteristics of canid-like animals: wolves and jackals were symbols of strength and wisdom.

 

In most Native cultures, Wolf is considered a medicine being associated with courage, strength, loyalty, and success at hunting. Some tribes believed that wearing wolves skin led to a supernatural union of humans and wolves.

Building on an earlier Greek legend, a well-known story describes the foundation of Rome by the twins Romulus and Remus who were raised by a nurturing female wolf.

Since the middle age the idea of evil and ferocious wolves created the negative protagonist of countless stories and fables. The most famous is probably ‘Little red Riding Hood’, a folklore story told already by French peasants in the 10th century. Misconceptions rooted in myth and folklore, along with concern over competition between wolves and people for wild game and livestock, contributed to negative attitude toward wolves.

Due to organized culling, reduction of habitat and of natural prey, the wolf almost disappeared from our landscape. Scattered and isolated population survived only in some region of the Mediterranean area, in the Balkans and in the remote Eurasian’s steppe. In 1970s in the all Europe we could count less than 4000 wolves. Due to the socio-economical change that Europe faced in the modern time and the increasing awareness of the importance of biodiversity conservation, the persecution of the wolves stopped. Favorable attitude toward the wolf also increased thanks to famous books, movies and cartoons.

In 1982, the Bern Convention became effective and all European countries signed to protect the wolf in addition to many other species. This protection led to the recovery in Europe of numbers and distribution area of wolves which are now more than 17,000.

 

Wolf conservation

Nowadays, human perceptions of the wolf sometimes see it either as a mystic wild animal that needs to be protected from us and our industrialized world, or a problem-maker which causes damages to our farmers. In reality, it’s none of them, in their mere sense: the wolf lives in the wild but it showing us that it can also use habitat near human’s settlement. Also, the wolf does predate on our livestock if we don’t protect it but it is causing less damages than ungulates do on farm’s crops.

It is commonly shared by biologists that wolf conservation is correlated to informed public: more information, more tolerance. It is important in any case to share and divulge correct and neutral information. Objective portrayal of the wolf is needed to sustain wolf recovery: knowing the possible conflict the co-living rise is important for growing acceptance among locals. This means that the conflicts caused by wolves must be expressed along with the solutions and compromises necessary to resolve those conflicts. Modern perception of the wolf is in conclusion in developing: thanks to researchers, conservations and governments we are learning how to live together with this wild predator but it is a challenge that not everyone is always willing to take.

Nonetheless, We are becoming every day more aware of our impact on the ecosystem and climate change is forcing us to realize that we need to take more care of our biodiversity. In this prospective, this will advantage the conservation of top predators like the wolf.