Word Ambassadeur

De naam zegt het al, ’Ambassadeurs’ dragen het Duinenfonds een warm hart toe. De ambassadeurs vertegenwoordigen de bedrijven die zich aangesproken voelen door de activiteiten van het Duinenfonds, en die een passende manier zoeken om hun betrokkenheid te tonen. Dit krijgen de ambassadeurs er voor terug:

Per Jaar:

  • 1 jaarparkeerkaart voor bij parkeerplaatsen Parnassia en bij Koevlak
  • Eenmalig kennismakingskorting van 10% korting op boeking bij een van de vergaderlocaties in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 1 boswachter excursie van 2 uur met maximaal 20 personen (in onderling overleg)
  • Logo vermelding op website
  • Per kwartaal digitale content voor eigen personeelsblad (digitale nieuwsbrief Nationaal Park Zuid-Kennemerland, monitoring nieuwsbrief, activiteitenkalender)

De contributie bedraagt € 750,- per jaar; met een looptijd voor minimaal 3 jaar*

*overstappen tussentijds naar Partner is mogelijk