Adopteer een project

Met de contributie die uw bedrijf betaalt, worden de projecten gerealiseerd die het Duinenfonds voor dat jaar heeft gekozen uit de aanvragen die zijn binnengekomen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat uw bedrijf daarnaast nog een eigen project wil adopteren. Raadpleeg daartoe de projecten die voor dat jaar zijn ingediend, de projecten die door het bestuur zijn gekozen om te financieren en de projecten die (nog) niet voor financiering in aanmerking komen. Kies daaruit een project dat uw bedrijf alleen voor zijn rekening zou willen nemen en neem daarover contact op met het bestuur van het Duinenfonds. Het voordeel van een eigen project is dat de betrokkenheid van uw bedrijf bij de activiteiten van het Duinenfonds zeer concreet en herkenbaar worden voor de werknemers van uw bedrijf en voor alle andere betrokkenen.

Wilt u graag een project adopteren? Neem dan contact met ons op.