Buitenpoort Santpoort Noord

Stap in het buitenleven

Stap in het buitenleven

Sinds dit voorjaar heeft station Santpoort Noord het predicaat Buitenpoort. Buitenpoorten zijn stations die vlakbij Nationale Parken, natuur- en recreatiegebieden liggen. Zij kunnen door inwoners en bezoekers uit de regio gebruikt worden als startpunt om van het buitenleven te genieten.

"We hopen dat meer mensen ook in hun vrije tijd de trein pakken
en de auto laten staan", aldus Boswachter Eveline Blok van Natuurmonumenten.

Santpoort Noord heeft hiermee een primeur! Op en rond het station worden tijdelijke aanpassingen gedaan om de relatie tussen station en landschap te verbeteren, zoals bewegwijzering vanaf het station naar routes in de omgeving van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en aankleding van de perrons en voetgangerstunnels met mooie kenmerkende landschapsbeelden.

Pilot Buitenpoort Santpoort Noord biedt kansen voor vervolg

De Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Uit de pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert! Omwonenden, bedrijven en lokale overheden uit het hele land hebben interesse getoond om bij te dragen aan de ontwikkeling van het concept Buitenpoorten. Bezoekers aan Santpoort Noord zijn enthousiast over de omgeving. Wel missen ze nog een aantal voorzieningen op het station en in de omgeving om de bestemming comfortabel en aangenaam te kunnen verkennen. Zo is Santpoort Noord nu nog onvoldoende een ontmoetingsplek en bestemming voor recreanten. Met de ervaringen werken de partners het concept Buitenpoorten in de komende tijd verder uit. Lees hier het volledige artikel.

Video Buitenpoort Santpoort Noord

Konikroute Duin en Kruidberg/ Midden Herenduin (zwarte route)

Als je op station Santpoort Noord arriveert merk je aan de aankleding van het perron, in de voetgangerstunnel en op andere plaatsen rondom het station merk je dat het niet zo maar een treinstation is, maar een echte Buitenpoort. Speciale bewegwijzering leidt je naar het Buitenpoort informatiepunt. Die geeft je een overzicht van alle bezienswaardigheden en alle prachtige fiets- en wandelroutes die deel uitmaken van het Buitenpoort routenetwerk.

Zoals de 7,5 km Konikroute Duin en Kruidberg/ Midden Herenduin (zwarte route).
Dit is een gevarieerde wandelroute die je langs cultuurhistorische punten in het duinlandschap voert, zoals landgoed Duin en Kruidberg en uitzichtpunt De Lichtbakkeet. Vanaf dit punt kun je een groot deel van het duingebied en de omgeving overzien. Je loopt langs een voormalig bollenveld, bloemrijke duinweides, open duin en parkbos.

Startpunt: de parkeerplaats bij ingang Duin en Kruidberg en bij ingang Midden-Herenduin.

Duur: 2 uur

Bekijk de route