Werkzaamheden aan het duin

17 oktober 2019

Duinen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad op mensen: weids, stil en met veel bijzondere flora en fauna. Er zijn zelfs planten en dieren die zich gespecialiseerd hebben om in de unieke open duinnatuur te (over)leven zoals het duinviooltje, de blauwvleugelsprinkhaan, duinparelmoervlinder, tapuit en strandzandloopkever. Van september 2019 tot uiterlijk maart 2020 werken PWN en Natuurmonumenten op doordeweekse dagen in het duingebied om natuurlijke processen zoveel als mogelijk de ruimte te geven en de biodiversiteit te verhogen.

Amerikaanse vogelkers het duin uit

De nadruk ligt op de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers. Dit is een invasieve exotische soort die is gaan woekeren en – vaak letterlijk – de rest van de duinbewoners overschaduwt. Door de soort te verwijderen komen oorspronkelijke soorten weer terug. In grote delen van het duingebied kan de soort met kleinschalige maatregelen worden verwijderd: met een schop of klein kraantje. Waar de situatie onbeheersbaar is, zoals in Dronkendel, wordt de Amerikaanse vogelkers weggegraven met grotere machines.

De natuurbeheerders hebben al veel ervaring met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Op de gebieden waar wordt gewerkt ziet het er misschien grof en lelijk uit, maar het voorjaar daarna zie je alleen nog maar de positieve resultaten: plekken die dicht dreigden te groeien met alleen maar Amerikaanse vogelkers, zijn weer duingrasland. Zo gaat de diversiteit aan planten en dieren in het duin weer flink omhoog de komende jaren.

Kappen van bomen in Dronkendel

Laten we voorop stellen: het kappen van bomen is geen prettig gezicht. Een bos heeft voor ieder mens een eigen betekenis. Vaak heeft een boom zelfs zijn eigen verhaal. We begrijpen heel goed dat het kappen van bomen mensen teleurstelt en soms zelfs boos maakt. Bomenkap is voor ons natuurbeheer nooit een doel op zich, maar soms wel nodig. Dit jaar wordt een klein bos aangeplante en aangetaste dennen bij 't verbrande huis omgevormd naar duingrasland. Lees meer

Ook worden er in het hele duin bomen langs wegen en paden gecontroleerd op veiligheid. Het stormt steeds vaker. Tijdens zo’n heftige storm kunnen takken afbreken of bomen omvallen. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen veilig de duinen kunnen bezoeken.

Volgend jaar kleine stuifkuilen in Duin en Kruidberg

In het najaar van 2020 wordt een aantal kleinschalige stuifkuilen gegraven op verschillende plekken in Duin en Kruidberg. Vanaf november dit jaar worden hier voorbereidingen voor getroffen. Het gebied wordt onderzocht op resten munitie uit de WOII en ook wordt de struiklaag van dichte duindoorns verwijderd. Per locatie zal het werk een aantal dagen duren.

Omleiding voor fietsers

Wandelaars kunnen alle paden blijven gebruiken. Wel kun je doordeweeks werkverkeer tegen komen. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden fietsers tijdelijk omgeleid voor de duur van enkele weken. Dit zal voor wat overlast zorgen, voor zowel fietsers als wandelaars die nu een deel van de route met elkaar moeten delen. We hopen op begrip hiervoor. De omleiding staat duidelijk aangegeven in het duingebied.

Meer weten?

Bekijk het filmpje voor meer informatie over onze duinwerkzaamheden.