In het oog, in het hart: Grote grazers

05 december 2019

In het Kraansvlak leven wisenten, konikpaarden, hooglanders, reeën en damherten harmonisch samen. Met name wisenten en koniks worden vaak in elkaars nabijheid gespot. Het lijkt wel of ze elkaar opzoeken!

Het gebeurt in de natuur wel vaker dat verschillende soorten dieren in elkaars nabijheid leven. Het kan heel handig zijn. Qua graasgewoonten, bijvoorbeeld, zijn wisenten en koniks een goede combinatie. Koniks houden niet van lang gras. Voor wisenten daarentegen is het ideaal: ze draaien hun tong rond het lange gras, plukken het af. Omdat wisenten alleen onderaan tanden hebben is kort gras voor hen lastig te eten. Konikpaarden hebben zowel in hun boven- als in hun onderkaak tanden. Als de wisenten het ruige graaswerk gedaan hebben komen de koniks er achteraan en knabbelen het duingrasland mooi kort. Kort gras groeit beter, en als het opnieuw lang is heeft iedereen weer eten zat.

Over de samenleving van verschillende soorten grote grazers was eigenlijk nog maar weinig bekend. Daarom is al vanaf de aanvang van het wisentproject in Kraansvlak (2007) veel aandacht besteed aan onderzoek. Een van de dingen die onderzocht worden is hoe verschillende grote grazers zich ten opzichte van elkaar gedragen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het effect van de begrazing op het landschap, de flora en de fauna. Ook de interactie tussen grote grazers en mensen wordt nauwlettend in het oog gehouden.

Meer te weten komen over wat er leeft in de duinen?

Tot en met 13 april toont Ruud Maaskant zijn mooiste duinfoto’s in de tentoonstelling: ‘In het oog, in het hart' te zien in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen.

Tekst: Ina Roels
Beeld: Ruud Maaskant, PWN