Natuurbrug Zeepoort volledig geopend

23 juli 2021

Deze maand is natuurbrug Zeepoort volledig geopend en kunnen ook de kuddes hooglanders en de konikpaarden de oversteek maken en dat is goed voor de natuur. Want hoe groter een natuurgebied, hoe robuuster. Deze oplossing voor het versnipperde natuurgebied is vijf jaar geleden tot stand gekomen in samenwerking met PWN, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Holland. Natuurbrug Zeepoort verbindt nu 7.000 hectare duinnatuur in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een goede samenwerking is extra belangrijk omdat de gebieden aan weerszijde van de natuurbrug door respectievelijk PWN en Staatsbosbeheer worden beheerd. Het dagelijks beheer van het duin moet daarom op elkaar worden afgestemd.

Wachten op een stevige leeflaag

De bovenste 10 centimeter van de natuurbrug bestaat uit gebiedseigen zand met gebiedseigen zaden. Bij Zeepoort duurde het vijf jaar voordat de toplaag stevig genoeg was om grote hoefachtige te kunnen weerstaan. Wordt een natuurbrug te snel geopend? Dan beschadigt de leeflaag door de grote hoeven en kunnen kleinere dieren de oversteek niet meer maken. Pas dit jaar is de leeflaag op de natuurbrug nauwelijks meer te onderscheiden van de natuur aan weerszijden van de brug: op de brug bloeit het grijze duin. Ko van der Bijl: ‘Ik zeg het altijd zo: Het is alsof we het duin hebben opgetild en de weg eronder door hebben gelegd.’

Naast grijs duin staan er op de natuurbrug ook zogenoemde ‘stepping stones’. Boomstronken en takken waar kleine dieren zich in kunnen verschuilen. Rondom de stepping stones is de begroeiing hoger en deze zal in de komende jaren nog meer in hoogte toenemen. Van der Bijl: ‘Vlinders, libellen en loopkevers gebruiken de stepping stones als rustplaats bij de oversteek en dat zal alleen maar makkelijker worden als de vegetatie in hoogte toeneemt’.

Samenwerken rondom de hooglanders

PWN en Staatsbosbeheer hebben elk eigen kuddes met hooglanders lopen. Nu de natuur met elkaar is verbonden, kunnen de kuddes elkaar tegenkomen. De kudde van Staatsbosbeheer bestaat uit koeien en stieren en de kudde van PWN bestaat uit enkel koeien.

Op enig moment zou kunnen gebeuren dat de koeien van PWN drachtig worden van de stieren van Staatsbosbeheer. Vooraf riep dit vragen op bij de beheerders. Gaat die wel goed? Als een koe meerdere jaren niet drachtig is geweest is een succesvolle dracht namelijk geen garantie. Uit onderzoek van de veehouder blijkt dat het risico heel klein is en dat dit geen belemmering hoeft te zijn. De situatie wordt de komende jaren goed in de gaten gehouden en Staatsbosbeheer en PWN blijven nauw samenwerken.

Loopkevers

Opvallend is de populatie loopkevers. Loopkevers, de naam zegt het al, wandelen door het duingebied. Voor deze dieren is een natuurbrug heel belangrijk in het gezond houden van de populatie. Uit onderzoek blijkt dat de populatie loopkevers op de natuurbrug al flink is toegenomen, daaruit kunnen we concluderen dat de populaties aan weerszijden met elkaar mengen. Op dit moment zien we zelfs bijna geen verschil meer in het aantal loopkevers op en naast de natuurbrug. Een voorbeeld van een loopkever is de zandloopkever.

Aantal loopkevers aan weerszijden (blauw) en op natuurbrug Zeepoort (geel)