Persbericht: Helikopter vliegt voor bodemonderzoek over Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen

07 september 2022

Persbericht

Tussen donderdag 8 en woensdag 14 september voeren de drinkwaterbedrijven PWN en Waternet een bodemonderzoek uit in Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) en de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Dit gebeurt niet vanuit de grond, maar vanuit de lucht. Een helikopter, met daaronder een meetinstrument, vliegt over het gebied om het grondwater in het kustgebied in kaart te brengen. Dit geeft de drinkwaterbedrijven inzicht in de bodem en de mogelijkheden voor de toekomst om genoeg drinkwater te kunnen blijven maken voor alle inwoners van Noord-Holland.

Drinkwater van later

Als drinkwaterbedrijven werken we altijd aan betrouwbaar drinkwater, ook voor in de toekomst. Die toekomst heeft wel heel wat uitdagingen voor ons in petto: de bevolking groeit en het klimaat verandert. Daarom werken PWN en Waternet vandaag al hard aan het drinkwater van later. Tijdens dit bodemonderzoek brengen we de bodem en het grondwater in het duingebied in kaart.
Dit levert beide drinkwaterbedrijven kennis op over de opbouw van de bodem. Zo krijgen we een beeld van de ondergrond en de verspreiding van zoet, brak en zout grondwater. Dit helpt bij kennis over de ontwikkeling van de natuur. We gebruiken de informatie ook om in te schatten hoe het gebied ingezet kan worden voor het vasthouden (bufferen) en zuiveren van water.

Innovatieve methode

Het bodemonderzoek gaat volgens de SkyTEM-methode. Dit is een bewezen en zeer kostenefficiënte methode, die al op meerdere locaties in Nederland is toegepast. Met diepe grondboringen brengen we normaal de bodem in de kustgebieden gedetailleerd in kaart. Grondboringen zijn echter heel bewerkelijk en nemen veel tijd in beslag. Het vliegen met SkyTEM is gelijk aan zo’n 900 diepe grondboringen en dus veel efficiënter. In korte tijd levert het waardevolle resultaten op, waarbij er relatief minder hinder is.

Omwonenden

De helikopter vliegt tijdens het onderzoek redelijk laag en veroorzaakt tijdelijk geluidsoverlast. Dit kan vervelend zijn voor mensen en dieren. Daarom hebben we omwonenden en andere betrokkenen tijdig geïnformeerd en uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken.
Meer informatie over het onderzoek en de actuele vliegroute is te vinden op:

Amsterdamse Waterleidingduinen van Waternet


Nationaal Park Zuid-Kennemerland van PWN