Duurzaam Door werkatelier

17 maart 2015

Hoe kan Nationaal Park Zuid-Kennemerland meer jeugd en jongeren aantrekken? 

Deze vraag stond centraal tijdens het werkatelier van DuurzaamDoor op 18 februari jongstleden.

Twintig vertegenwoordigers van bezoekerscentrum De Kennemerduinen, Connexxion, de GGD, de beheerder PWN, scouting en beleidsadviseurs op het gebied van sport & onderwijs, jeugd, NME en groene schoolpleinen van de omliggende gemeenten genereerden zo veel mogelijk ideeën die meer jeugd en jongeren naar het park kunnen trekken. Het werkatelier werd begeleid door René Bruijns en Tarsy Lőssbroek van DuurzaamDoor.

 

Het werkatelier van DuurzaamDoor bestaat uit een stakeholdersanalyse, ideeëngeneratie, cocreatie, en coalitievorming.

Lees meer