Nieuwe verrassingen op natuurbrug Zandpoort

30 oktober 2015

Uit tellingen blijkt dat opnieuw tientallen diersoorten dankbaar gebruik maken van Natuurbrug Zandpoort om de drukke Zandvoortselaan over te steken. Recente nieuwkomers zijn de rugstreeppad, zandhagedis, kleine watersalamander en bastaardzandloopkever. Ook de argusvlinder is dit jaar gezien, een vlinder die in Nederland sterk onder druk staat. De natuurbrug verbindt sinds 2013 het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen met elkaar.

 

Aantrekkelijker

Om de brug nog aantrekkelijker te maken voor kleine dieren, zuller dit najaar stobben van bomen neergelegd worden. Daarmee is er meer dekking voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren als muizen en wezels. Verwacht wordt dat hiermee nog ontbrekende gewenste soorten over de brug  komen. Dit wordt gevolgd met speciale camera’s. Vooraf zijn er 22 diersoorten benoemd die zeer gewenst zijn, sneller dan verwacht zijn hiervan al maar liefst 13 regelmatig gezien. Dat aantal zal toenemen nu de begroeiing zich verder ontwikkelt.

 

Serie van drie bruggen

Natuurbrug Zandpoort is een ecologische en recreatieve verbinding die door Provincie Noord-Holland, Waternet, PWN, Natuurmonumenten, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en gemeente Zandvoort is ontwikkeld. Het is de eerste brug in een serie van drie die in totaal 7000 hectare duinnatuur met elkaar verbindt. 

Foto: zandhagedis. Fotograaf: Vincent van der Spek (Waternet)