Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op mijn nest.

Het broedseizoen is begonnen!

Het broedseizoen is in volle gang

In de duinen zijn veel vogels bezig met het bouwen van hun nest. De mannetjes zingen het hoogste lied om een vrouwtje te verleiden. Het broedseizoen is in volle gang. Officieel loopt het broedseizoen vanaf het moment van broeden totdat de jongen zijn uitgevlogen. Omdat dit per vogel verschilt; een bosuil kan al in februari op eieren zitten en een nachtzwaluw pas eind mei begin juli, houden we in het Nationaal Park de periode 1 maart tot juli aan als broedseizoen.

Waarom het nu extra belangrijk is om op de paden te blijven

Sinds de coronacrisis is het aantal bezoekers van het Nationaal Park fors gestegen. We zijn blij dat veel bezoekers ons Nationaal Park weten te vinden, maar merken ook dat een gebrek aan kennis en bewustzijn leidt tot schade aan het gebied en dit baart ons grote zorgen! Veel nieuwe bezoekers zijn zich er niet van bewust dat ze een Nationaal Park betreden, waar duidelijke regels gelden om de natuur te beschermen. Ze gaan van de paden af, voetballen in gebieden waar dit niet is toegestaan, klimmen in bomen en komen met een hond het gebied in terwijl dat niet is toegestaan.

Rust is de sleutel tot groei!


Tijdens het broedseizoen hebben de dieren tijd nodig om voedsel te zoeken voor zichzelf, de broedende partner en voor alle jongen. Stress is slecht! Elke keer opschrikken, alarmeren en opvliegen kost onnodige energie. Deze energie hebben ze hard nodig voor het verzorgen van de jongen. Bij vogels waarbij de jongen meelopen of zwemmen, zoals bij eenden en scholeksters moeten de ouders daarnaast ook goed opletten dat hun jongen niet worden opgegeten door roofdieren.

Als broedvogels voortdurend gestoord worden door bezoekers die van de paden en wegen afgaan, kunnen zij het Nationaal Park als een onveilige broedplaats ervaren en ervoor kiezen hier niet meer te broeden. Met als gevolg dat de vogels wegtrekken uit het Nationaal Park en het lange tijd kan duren voordat zij weer terugkomen, als zij al terug komen. Daarom een nog dringender verzoek aan alle bezoekers om zich aan de regels te houden en op de wegen en paden te blijven.

Ook andere dieren krijgen jongen

Hoewel de term broedseizoen doet vermoeden dat het alleen om vogels gaat, krijgen ook zoogdieren en reptielen in het voorjaar jongen. Het is ook voor reeën, damherten, zandhagedissen, padden, eekhoorns, egels, boommarters, vossen, konijnen en alle andere dieren van belang dat zij niet gestoord worden.

Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op mijn nest

Om bezoekers te attenderen om op de paden en wegen te blijven, hangen gedurende het broedseizoen bij de 10 grote entrees spandoeken met daarop de tekst: Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op mijn nest. Samen zorgen we ervoor dat het Nationaal Park een veilige broedplek is, waar de dieren ongestoord hun jongen kunnen grootbrengen.

 

Reekalfjes

Vanaf eind mei worden er ree- en hertenkalfjes geboren. Als wandelaar kun je er zomaar eentje tegenkomen, ogenschijnlijk eenzaam en alleen. Niets is minder waar: het jonge dier is niet verlaten. Hoe aandoenlijk ook, ga er niet naar toe, maar geniet op afstand. Pasgeboren kalfjes zijn de eerste weken nog niet vlug genoeg om hun moeder voortdurend te volgen. De moeder legt hen op een beschut plekje neer en komt later terug om ze te zogen. Zie je een kalfje alleen, dan betekent dat dus niet dat het in de steek gelaten is.

Bij naderend gevaar vluchten ze niet, maar drukken ze zich plat tegen de grond en blijven roerloos liggen. Juist dán zijn ze een makkelijke prooi voor loslopende honden. Mede hierom doen we in het Nationaal Park een dringend verzoek aan alle hondenbazen om zich aan de regels van het gebied te houden. Vind je tijdens je boswandeling een ree- of hertenkalfje, laat het dan met rust en raak het vooral niet aan! Een kalfje dat door mensenhanden is aangeraakt, draagt een mensengeur en wordt door de moeder verstoten.