Wisenten spotten in Kraansvlak

Wisenten worden ook wel de Europese bizons genoemd en zijn de grootste, levende landzoogdieren van Europa. Nog niet zo lang geleden waren ze bijna uitgestorven, maar sinds 2007 leeft er een kudde wisenten in het Kraansvlak, een afgesloten deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En jij kunt hen bezoeken.

Waar zijn ze?

Je hebt kans de wisenten met eigen ogen te zien op de volgende plekken:

  1. Vanaf het Wisentuitkijkpunt: met uitzicht op het grootste duinmeer in het Kraansvlak, op warme zomerdagen druk bezocht door de wisenten. Vanaf het bezoekerscentrum staat de route aangegeven.
  2. Wandelroute Wisentenpad: de gele route door het Kraansvlak is dit seizoen geopend van 1 september - 1 maart (i.v.m. het broedseizoen). Het is een route van 4 km, startend vanaf het Duinpieperpad.

Excursie door het Kraansvlak

Iedere maand kan je met de boswachter mee het Kraansvlak in. Ga op zoek naar de wisenten en hoor alles over deze met uitsterven bedreigde diersoort. Reserveren kan via de activiteitenkalender.

Je kunt ook je eigen excursie organiseren. Ga met collega's, vrienden of familie met de boswachter het leefgebied van de wisenten in. Deze excursie is alleen op vrijdagen mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het bezoekerscentrum.

Gedragsregels

  • Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd.
  • Loop rustig. Hardlopen/rennen is niet toegestaan.
  • Blijf op 50 meter afstand.

Wisenten in het Kraansvlak

24 april 2007: drie wisenten doen hun intrede in het Kraansvlak bij Zandvoort. Het doel? Ervaring opdoen met begrazing door wisenten in ons Nederlandse landschap. Naar de invloed van de wisent op de natuur en het wel en wee van de kudde wordt uitvoerig onderzoek gedaan.

Lees meer

10 jaar wisenten in Nederland!

In 2017 is het alweer tien jaar geleden dat het wisentenproject is gestart. In oktober is het afsluitende symposium. Lees meer