Van woeste duinen tot duingrasland

Verwonder je in dit woeste landschap met oude duinen over de zeldzame planten en dieren die er leven. Door goed beheer is de dynamiek terug. De wind heeft het zand weer in beweging gebracht en het duin stuift weer. Nu de waterwinning is gestopt, keren vochtminnende plantensoorten als parnassia, duizendguldenkruid en orchideeën terug. Daartussen fladderen duinparelmoervlinders, verstoppen wijngaardslakken zich en er bovenuit klinkt het lied van boomleeuweriken en talloze andere vogels.

Unieke flora en fauna

In de struweelzone zie je veel struiken en nauwelijks bomen. De vaak doornige struiken zijn door de wind gladgeschoren. Duindoorn, meidoorn en hondsroos bieden vogels en insecten een veilige leef- en broedplek. Het is een geliefde broedplaats voor de nachtegaal.

Het duingrasland is bijna uniek in heel Europa. De voedselarme grond leidt tot een grote variatie aan planten en insecten. Ontdek hier zeldzame soorten als glad en echt walstro, duinviooltjes, bremraap, maanvaren, ogentroost en rietorchis. libellen, glassnijders, bruine winterjuffers, duinparelmoervlinder en oranjetipjes vliegen hier in de rondte.

Duinparelmoervlinder

Duinparelmoervlinder

De boswachters van Natuurmonumenten vertellen over deze kleine maar snelle vlinder die je zomers overal op bloemrijke graslandjes in het open duin tegenkomen. 

Lees meer

Middenduin

Middenduin

Middenduin is een afwisselend gebied met steile boshellingen, open duin en cultuurlandschap. De variatie aan natuur en cultuurhistorie maakt Middenduin tot een prachtig wandelgebied.

Lees meer

Grote grazers

Begrazing is nodig om dichtgroeien van de duinen te voorkomen. Tot 1954 waren konijnen hier de grote grazers. Door allerlei virusziektes verminderde de konijnenpopulatie echter drastisch. Het gebied verruigde in hoog tempo. De stijgende concentraties stikstof in de lucht zorgden voor een nog snellere verruiging. Verspreid door de duingebieden van het Nationaal Park, lopen tegenwoordig grote grazers als Schotse hooglanders, Konikpaarden, damherten en een kudde wisenten.

Wisenten in Kraansvlak

Wisenten in Kraansvlak

Wisenten worden ook wel de Europese bizons genoemd en zijn de grootste, levende landzoogdieren van Europa. Je kunt ze vaak zien drinken in het meertje van Burdet in het Kraansvlak.

Lees meer

Wandel langs schotse hooglanders

Wandel langs schotse hooglanders

Schotse hooglanders en pony's grazen in het open duin van Midden-Herenduin. Of bezoek Heerenduinen met zijn grillige vormen van stammen en takken.  

Lees meer

Sporen van de mens

Toch is ook de mensenhand zichtbaar: de duinmeren in de Kennemerduinen, 't Wed, het Vogelmeer, het Spartelmeer en de Oosterplas zijn gegraven meren. Je vindt er uitkijkpunten en een kijkhut, waar je kunt genieten van de talloze vogels die hier het hele jaar door neerstrijken, zoals de dodaars (een kleine soort fuut) en de grote zaagbek (een hier overwinterende zee-eend). Op de duintoppen komen aangeplante Corsicaanse en Oostenrijkse dennen voor.

Wandel langs duinpiepers

Wandel langs duinpiepers

Ook de inwoners van Zandvoort hebben eeuwenlang invloed gehad op het open duinlandschap ten noorden van het zeedorp. Langs het Duinpieperpad vind je overal sporen van landbouw en veeteelt: hier worden volgens de traditionele methode ‘duinpiepers’ verbouwd.

Lees meer

Eerebegraafplaats

Eerebegraafplaats

Enkele monumenten zijn stille herinneringen aan wat zich hier afspeelde in de Tweede Wereldoorlog. Op de Eerebegraafplaats bij Bloemendaal hebben honderden verzetsstrijders, waaronder Hannie Schaft, hun laatste rustplaats gekregen. 

Lees meer

Natuurbruggen

De bloemrijke duingraslanden hebben zulke hoge natuurwaarden dat het park onderdeel is van het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Om deze natuur te versterken zijn drie natuurbruggen aangelegd die gezamenlijk meer dan 7000 hectare uniek natuurgebied verbinden. Zo krijgen planten en dieren, zoals ree, wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten, een groter aaneengesloten leefgebied.

Lees meer over onze natuurprojecten

Plan je bezoek

Klik op de Google kaart en plan je bezoek. De natuurgebieden, ingangen en parkeerplaatsen zijn met iconen aangegeven.

Meer Zien