Bestrijding van Amerikaanse vogelkers

Amerikaanse vogelkers, Mahonie en Cotoneaster (mispel) verdringen karakteristieke duinplanten. Eens bloemrijke duingraslanden zijn dichtgegroeid met deze struiken en bomen. Natuurmonumenten heeft een opknapplan gemaakt dat uitgevoerd wordt in de periode augustus 2011 tot eind 2015. Eerst is gestart met het wegzagen van de grootste exemplaren vruchtdragende bomen, zodat de soort zich niet verder kan verspreiden. In de periode 2012-2015 wordt de rest van de bomen en struiken opgeruimd. In 2012 zijn tevens een aantal plekken geplagd: door de bovengrond met alle zaden weg te halen krijgt de natuur de kans om 'van voor af aan' te beginnen.

 

Amerikaanse vogelkers (fotograaf: Kees Joustra)


Het duin is op sommige plekken al veel kaler geworden. De stukken die geplagd zijn zullen zelfs echt kaal blijven tot de eerste duinplanten zich vestigen. Na een aantal jaren zullen de resultaten van deze grote ingrepen duidelijker worden: duingraslanden met bijbehorende soorten bloemen en planten, insecten en vogels. Eventuele nieuwe zaailingen van Amerikaanse vogelkers worden bijgehouden en verwijderd voordat ze zich kunnen uitzaaien. Vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten werken hier hard aan.

 

Dit project is onderdeel van een groot duinherstelproject: Dutch Dune Revival. Dit project wordt financieel gesteund door de Europese Commissie via een LIFE-subsidie. De ontwikkeling van de Noordwestelijke Natuurkern, in het Nationaal Park Zuid-kennemerland, is ook onderdeel van dit grote project. Het derde deelproject speelt op Voorne en Goeree. Daar worden ook op grote schaal bomen en struiken uit valleien verwijderd om de duinnatuur een nieuwe kans te geven.
 

Klik hier voor uitgebreide informatie over het project en fotoalbums en meer informatie over het hele LIFE-project.