Natuurbruggen

De natuur van het Nationaal Park en de Amsterdamse Waterleidingduinen levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat van de inwoners van de verstedelijkte regio. Om deze natuur te versterken zijn er drie natuurbruggen aangelegd die gezamenlijk meer dan 7.000 hectare uniek natuurgebied verbinden.

Het gaat om de natuurbruggen Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort. Dankzij de bruggen hebben planten en dieren, zoals ree, wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlinder soorten een groter aaneengesloten leefgebied en meer mogelijkheden om zich voort te planten en te verspreiden.

 

Bekijk de locatie van de natuurbruggen.

 

Natuurbrug Duinpoort (afgerond zomer 2018)

Verbinden van natuurgebieden rond het spoor

Het spoor tussen Zandvoort en Haarlem loopt dwars door een uniek duingebied. Om die reden heeft ProRail een ecoduct over het spoor aan aangelegd, Duinpoort genaamd. Dieren kunnen zo veilig oversteken van het ene naar het andere gebied. De bouw is in 2016 gestart, in juli 2018 was het klaar. Natuurbrug Duinpoort ligt ter hoogte van het uitkijkpunt langs het Visscherspad.


ProRail heeft door het hele land al diverse ecoducten aangelegd en er komen er nog meer. Tot 2018 is er gewerkt aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma ontsnippering (MJPO). In dit programma werken het Rijk, de provincie en ProRail samen aan het oplossen van 215 belangrijke knelpunten bij spoorbanen en snelwegen.

Natuurbrug Zeepoort (afgerond zomer 2017)

De bouw van de natuurbrug Zeepoort is uitgevoerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Bloemendaal, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN en Staatsbosbeheer. Op 21 april 2015 tekenden de provincie Noord-Holland en gemeente Bloemendaal de samenwerkingsovereenkomst. Dit ecoduct verbindt het gebied ten noorden en ten zuiden van de Zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal. Op 15 september 2017 is natuurbrug Zeepoort officieel geopend.

Lees meer op de website van de Provincie Noord-Holland.

Vlieg in dit filmpje mee over de natuurbrug Zeepoort:

Natuurbrug Zandpoort (afgerond in 2013)

Verbinding tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen

Eind december 2013 was het zover: de Natuurbrug Zandpoort op de Zandvoortselaan ging open. Sindsdien maken wandelaars, fietsers, ruiters en natuurlijk dieren dankbaar gebruik van de verbinding tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Was de Natuurbrug in december 2013 nog een kale zandvlakte, in 2014 werden bedreigde Rode Lijstsoorten zoals de kleine parelmoervlinder, duinparelmoervlinder, bruin blauwtje en de blauwvleugelsprinkhaan al gezien. De grootste verrassing onder de brugbezoekers is de zeldzame harkwesp. Er groeien inmiddels vele waardevolle mooie duinplanten zoals duinviooltje, kromhals, kruipend stalkruid en rolklaver. Ook zoogdieren hebben de brug gevonden: er lopen regelmatig vossen en konijnen voorbij, net als de meer algemeen voorkomende libellen, bijen, vlinders en sprinkhanen.


Natuurbrug Zandpoort is ook toegankelijk voor fietsers, ruiters, rolstoelgangers en wandelaars. Hij maakt onderdeel uit van het landelijke en regionale fiets-, wandel- en ruiterpadennetwerk, zowel in noord-zuidrichting als tussen binnenland en kust.

 

Resultaat van de eerste drie jaar onderzoek

Om te meten of de brug daadwerkelijk door dieren wordt gebruikt, is in de periode 2014-2016 het natuurlijke en recreatieve gebruik van natuurbrug Zandpoort onderzocht. Daarvoor zijn zoogdieren, reptielen, amfibieën, verschillende insectengroepen en vegetatie gemonitord.

Download het rapport

Meer weten over de onderzoeken? Lees het nieuwsbericht over de onderzoeksresultaten dat in mei 2021 is uitgekomen en de nieuwsbrief daarover.