Midden-Herenduin

Het voormalige landgoed Midden-Herenduin bevat nog taxusbomen en enkele fijnsparren als restanten van de menselijke invloed in die tijd. Het open duin wordt nu begraasd door pony's en Schotse hooglanders. Deze dieren brengen met hun gegraas en geknabbel langs vaste tredpaadjes dynamiek in het gebied. De hoeven maken het zand los en dat kan het begin zijn van een verstuivingsplek. Bepaalde planten hebben hier profijt van.

 

 

In de zomer ziet het in Midden-Herenduin paars van het slangenkruid. Ook het gele duinkruiskruid is talrijk. De tankgracht aan de rand van het bos stamt uit de Tweede Wereldoorlog. De dodaar broedt hier en in de winter is er kans een ijsvogel te zien. De bunkers uit die tijd zijn nu nuttig als slaapvertrek van vleermuizen

 

Praktische informatie:

  • Ingang ligt aan de Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis, ten zuiden van de Begraafplaats Westerveld. Tegenover 'Lijn 5' het weggetje inrijden.
  • Toegang gratis.
  • Ingang Midden-Herenduin, gratis
  • Er zijn twee gemarkeerde wandelroutes. Ook is er een NS-wandeltocht vanaf ingang Duin en Kruidberg, deze start bij NS-station Santpoort-Noord
  • Fietsen niet toegestaan
  • Honden niet toegestaan
  • Redelijk toegankelijk
  • Geen ruiterroute