Middenduin

Middenduin is een afwisselend gebied met steile boshellingen, open duin en cultuurlandschap. De variatie aan natuur en cultuurhistorie maakt Middenduin tot een prachtig wandelgebied.

Van stuivende duinen naar steile bossen

In vroegere tijden was Middenduin een open gebied met stuivende duinen. Het gebied was constant in beweging doordat de wind het losse zand verplaatste. Aan het eind van de negentiende eeuw werden massaal Corsicaanse en grove den aangeplant om het zand vast te leggen. Inmiddels zijn daar vele soorten bijgekomen en heeft het gebied zich ontwikkeld tot een gevarieerd bos met vele steile hellingen.

In de bossen achter Duinlust bevindt zich nog een oude ijskelder, waar vroeger grote stukken ijs werden opgeslagen voor de bewoners van Landgoed Duinlust. Zo hadden zij het hele jaar door ijs tot hun beschikking. Tegenwoordig slapen en overwinteren zeldzame vleermuizen in de ijskelder.

De zanderij

Een uniek deel van Middenduin is de Zanderij: een open veld wat veel lager ligt dan de rest van het gebied, omdat hier in vanaf ongeveer 1850 tot 1948 zand afgegraven is. Dit zand werd met schuiten afgevoerd via de Zanderijvaart en gebruikt voor de stadsuitbreiding van Haarlem en Amsterdam. Rond 1948 stopte de zandwinnig en werd de Zanderij gebruikt voor bollenteelt, waarvoor het veld bemest werd. Sinds 1992 werkt Staatsbosbeheer aan verschraling van de Zanderij en keert de vegetatie die hoort bij een natte duinvallei weer terug. Dankzij de lage ligging en de instroom van schoon kwelwater vind je zeldzame soorten. Vanaf het voorjaar is het genieten van heel veel bloeiende planten als bv waterviolier, rondbladig wintergroen, parnassia en de moeraswespenorchis.

 

Achter het wildrooster in het begrazingsgebied grazen Schotse hooglanders. Door hun gegraas en geschurk tegen bomen helpen ze het gebied open te houden, waardoor bepaalde soorten vegetatie weer een kans krijgen.

 

Daarnaast is het gebied geschikt voor andere soorten van ontspanning want er zijn een aantal speelvelden en gemaaide gazons om te picknicken en te spelen.

Wisenten in het Kraansvlak

In een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, het bijna 300 ha grote Kraansvlak, leven sinds 24 april 2007 wisenten. Tussen 2007 en 2017 vindt hier een pilot plaats met wisenten in de Nederlandse natuur, begeleid met wetenschappelijk onderzoek. In dit project werken PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, ARK Natuurontwikkeling, Stichting Kritisch Bosbeheer, Stichting Duinbehoud en FREE Nature samen. Vanaf het uitzichtpunt, bereikbaar via de wisentwandelroute, vanaf het terrein van bezoekerscentrum De Kennemerduinen aan de Zeeweg, kunt u wisenten bekijken.

Kijk op www.wisenten.nl

 

Praktische informatie:

  • Ingang Duinlustweg (met parkeermogelijkheid) in Overveen.
  • Ingang de Zanderij, vanaf het fietspad achter voormalig bezoekerscentrum De Zandwaaier.
  • Toegang gratis.
  • Er zijn drie gemarkeerde wandelroutes.
  • Fietsen niet toegestaan.
  • Honden niet toegestaan.
  • Gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelen. Veel hoogteverschillen, maar voldoende verharde paden en bospaden.
  • Ruiterroute aanwezig, ingang de Zanderij.