In het oog, in het hart: Schotse hooglander in zeereep

06 maart 2020

In het noordwestelijke deel van Nationaal Park Zuid- Kennemerland, lopen de grote grazers ook in de zeereep. Ze eten er wat duinriet, wat zandkool en af en toe een hap helm. Dat laatste is namelijk alleen lekker in de lente, als het groen en sappig is.

De meerwaarde van grote grazers in de zeereep is niet de begrazing, maar het opentrappen van de begroeiing. In de open zandplekken die zo ontstaan, groeien zeldzame planten als blauwe zeedistel. Warmteminnende insecten en zandhagedissen vinden er een goede leefomgeving. En het zand dat vanaf de zeereep landinwaarts stuift, houdt het landschap dynamisch en het duin kalkrijk.

Lange tijd vreesde men dat de zeereep door het betreden en begrazen zijn sterkte zou verliezen en dat daardoor de veiligheid van het achterland in gevaar zou komen.

Het tegendeel is bewezen: vanuit zee komt meer zand aangewaaid dan er weggeblazen wordt en helm, van oudsher aangeplant om de zeereep te versterken, groeit veel beter daar waar het een beetje stuift.

Meer te weten komen over wat er leeft in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland? Tot en met 19 april toont Ruud Maaskant in Bezoekerscentrum De Kennemerduinen zijn mooiste duinfoto’s.

Tekst: Ina Roels Beeld: Ruud Maaskant