Gebiedsregels in het Nationaal Park

Gebiedsregels

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. De onderstaande gebiedsregels zijn een samenvatting van de belangrijkste regels die in het Nationaal Park gelden. Om zo veel mogelijk mensen nu én in de toekomst te kunnen laten genieten van de bijzondere en vaak kwetsbare natuur, vragen we al onze bezoekers zich te houden aan deze eenvoudige regels.

De gebiedsregels kunnen verschillen per deelgebied van het Nationaal Park. Check daarom bij de entree of online bij de beheerder van het gebied welke regels er specifiek gelden voor het gebied dat jij wilt bezoeken.

 1. Bezoekers zijn welkom in het Nationaal Park van zonsopgang tot zonsondergang.
 2. Wandelen is alleen toegestaan op de aangegeven wegen en paden. Op de speelterreinen en speelweides mag je wel buiten de wegen en paden treden. Veesporen en wildsporen zijn alleen voor de dieren zelf.
 3. Fietsen en mountainbiken is alleen toegestaan op de fietspaden. Het meenemen van fietsen en mountainbikes op de voetpaden is niet toegestaan.
 4. Aangedreven voertuigen zijn niet toegestaan, anders dan fietsen met trapondersteuning tot maximaal 25 km/h. (Met uitzondering van elektrische gehandicaptenvoertuigen.)
 5. De ruiterpaden zijn uitsluitend bestemd voor ruiters. En ruiters dienen op de ruiterpaden te blijven.
 6. Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan. Ook niet aangelijnd of in een bakfiets. Uitzonderingen: bij Caprera, Elswout, Duinvliet op het Visscherspad, Duinpieperpad, Parnassiaweg en op het strand. Let wel op de lokaal geldende regels, zoals aanlijnplicht en opruimplicht.
 7. Barbecueën en open vuur zijn verboden. Wees voorzichtig met sigarettenpeuken i.v.m. brandgevaar, vooral in droge periodes.
 8. Afval laat je niet achter in de natuur, neem je mee terug of doe je in een afvalbak.
 9. Respecteer de natuur. Het is niet toegestaan planten en dieren te verstoren of dieren te voeren. Dus geen bloemen, planten, paddenstoelen plukken. Houd afstand van de grote grazers: Schotse hooglanders, Shetlandponny’s, konikpaarden 25 meter en van wisenten 50 meter. Het blijven wilde dieren!
 10. Respecteer andere bezoekers van het gebied. Veroorzaak geen hinder of overlast. Het is niet toegestaan versterkte muziek af te spelen.
 11. Het is niet toegestaan naakt te recreëren.
 12. Het gebruik van drones is in het hele Nationale Park niet toegestaan. Een overzichtskaart waar drones wel zijn toegestaan vind je op godrone.nl. Voor filmen in het Nationaal Park heb je toestemming nodig. Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met het bezoekerscentrum.
 13. Wildkamperen in het Nationaal Park en overnachten op de parkeerplaats van het Nationaal Park is niet toegestaan.
 14. Het gebruik en bezit van metaaldetectoren en magneetvissen is in het hele Nationaal Park niet toegestaan.
 15. Voor alle commerciële en groepsactiviteiten zoals sporten en filmen is een vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met het bezoekerscentrum of de beheerder van het gebied, PWN, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.

Let op: Zoals overal in Nederland komen ook teken voor in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een beet van een teek kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Meer informatie over teken en de ziekte van Lyme treft u op de website v​an RIVM.