Van weelderige buitenplaatsen naar woeste duinen

Vanaf de hoogste duintoppen kijk je uit over de verschillende landschappen van het park. Die vertellen samen de lange en bijzondere ontstaansgeschiedenis van het park. Langs de oostelijke buitenrand slingert een gordel van negen weelderige buitenplaatsen. Westwaarts ga je door de woeste duinen, met een afwisselend mozaïek van bos, mossige stukjes, struweel en grassen, naar de jongste duinen langs de Noordzeekust.

De voortdurend veranderende duinlandschappen en bossen vormen het leefgebied van talloze bijzondere planten en dieren. In het Nationaal Park leeft maar liefst 40% van alle planten- en dierensoorten in Nederland! Ook vind je er sporen van vroege bewoning. Ga van oost naar west, van zone naar zone, en laat je verrassen!