Makathon Lopende duinen

02 december 2016

De duinen verstuiven en dat is goed nieuws! Maar daardoor ‘lopen’ ze ook over fietspaden. Tijd voor een oplossing! Daarom wordt er een tweedaagse Makathon gehouden. Tijdens deze twee dagen buigen experts, stakeholders, studenten en geïnteresseerden over deze problematiek en proberen zij een oplossing hiervoor te vinden.

Lopende duinen kiezen hun eigen weg en ‘overlopen’ soms ook een fietspad. Met name tijdens het drukke toeristenseizoen levert dat overlast voor gebruikers. De Fietsersbond eist dat betrokken fietspaden worden vrijgemaakt. Dat kost geld maar verstoort ook de natuurlijke ontwikkeling die we zo graag willen. Dit probleem doet zich onder andere voor bij Bloemendaal aan Zee maar ook in Bergen. Soms roepen maatregelen weerstand op bij bezoekers of omwonenden. Vooral als hun vertrouwde omgeving - letterlijk - op de schop gaat. Daarom zijn bij deze Makathon ook Staatsbosbeheer, de Fietsersbond en de gemeente Bloemendaal betrokken.

PWN organiseert middels Design Thinking-werkvormen een co-creatie proces. Er wordt een gezamenlijke visie gevormd omtrent het probleem en de voorwaarden waar een oplossing aan moet voldoen. Vervolgens gaan creatieve denkers, bouwers en studenten aan de slag om te komen tot innovatieve oplossingen met daarbij een prototype en highlevel businessplan. De betrokken stakeholders kunnen samen bepalen welke oplossing wat hen betreft de beste oplossing is. Het streven is de oplossing te realiseren voordat het recreatieseizoen 2017 start.

 

Benieuwd naar deze Makathon? Lees dan hier verder.

Bekijk het filmverslag van de eerste dag: