Natuurmonumenten, PWN en Waternet winnen “Best Practice Trophy” op Atlantic seminar

08 december 2016

Van 25 tot 27 oktober vond in Ierland de Tweede Atlantische Natura 2000-seminar plaats in het kader van het Natura 2000 biogeografische proces. Per lidstaat worden 10 deskundigen afgevaardigd. Luc Geelen (Waternet) was gevraagd om een lezing te verzorgen over duinbeheer en een workshop voor te zitten. De verrassing was groot dat tijdens de kennismarkt Luc naar voren geroepen werd om een grote beker in ontvangst te nemen.


Waternet werd hier samen met PWN en Natuurmonumenten geëerd voor hun gezamenlijke inspanningen om de met de LIFE projecten (Amsterdam Dunes; Source for Nature en Dutch Dune Revival) opgedane kennis en ervaringen met het beheer en herstel van duinhabitats breed te delen. Er was veel waardering voor de herstelstrategie waarbij invasieve exoten grootschalig gifvrij bestreden worden, dynamiek in duinen hersteld wordt en locaal waar nodig kleinschalig maatwerk wordt geleverd via mozaiekbeheer.

 


In 2015 hebben de drie partners het congres Dynamic Dunes 2015 georganiseerd en in 2016 waren ze gastheer voor de LIFE Platform meeting & technical meeting on Dunes. Deze bijeenkomsten waren, aldus François Kremer Coördinator N2000 beleid van de Europese Commissie, mijlpalen in het hele biogeografische proces dat de Europese Commissie voorstaat.

 

Natura 2000

Het Natura 2000 biogeografische proces werd gelanceerd door de Europese Commissie aan het einde van 2011 met als doel het verbeteren en versterken van de uitvoering van het Natura 2000 beleid en om vooruitgang te verzekeren in de richting van de belangrijkste EU-biodiversiteitsstrategie voor de 2020 doelen.

Het proces biedt de mogelijkheid voor de lidstaten en netwerken van deskundigen en belanghebbenden om:

  • Samen te werken aan praktische natuurbeheer vraagstukken met gemeenschappelijke prioriteit en gedeelde belangen;
  • Kennis te delen van de huidige staat van instandhouding van specifieke prioritaire habitats in de biogeografische regio en te bepalen wat collectief kan worden gedaan en wat nodig is om de toestand van habitats en soorten van communautair belang te behouden of te herstellen;
  • Ervaring te delen, kennis op te bouwen en ontwikkelen van een consensus over het beheer van en prioritaire acties die nodig zijn voor bepaalde typen habitats in de Atlantische regio;
  • Specifieke overeengekomen coöperatieve acties te nemen om de gunstige staat van instandhouding voor de habitats die op hun grondgebied vallen te handhaven of te herstellen ;
  • Te netwerken en te komen tot uitwisseling van natuurbeheer ervaring, kennis op te bouwen over de meest effectieve manieren om meer voor de habitats en soorten van communautair belang te bereiken.


Het Natura 2000 Seminars zijn mijlpalen in een continu proces van netwerken, het delen van informatie en kennis opbouw, die rechtstreeks ten goede komen aan de belanghebbenden van de Atlantische biogeografische regio. De Seminars leiden tot concrete resultaten zoals acties aangegeven door de deelnemers, die verder kunnen worden ontwikkeld na het seminar, zoals een 'roadmap' van de overeengekomen toekomstige gezamenlijke acties. De Europese Commissie wil door middel van deze netwerkbijeenkomsten de samenwerking tussen alle betrokken partijen aanmoedigen en verbeteren.