Kaler is soms beter: als je een aardbeivlinder bent

01 september 2017

In september, oktober en november wordt er gewerkt met grote machines in Midden-Herenduin, in het noord-oosten van het Nationaal Park. Het duin wordt plaatselijk een stuk kaler! Natuurmonumenten laat kleine stukken verruigd duingrasland afplaggen en er worden kleine stuifkuilen aangelegd. Ook wordt in Duin en Kruidberg jonge Amerikaanse vogelkers verwijderd. Aardbeivlinders en andere bijzondere dieren krijgen zo meer kans.

Duindoorn en verschillende grassoorten groeien zó hard, dat zeldzamere planten geen kans krijgen. Terwijl die ook echt bij het duin horen, en belangrijk zijn voor bijvoorbeeld insecten. In de duinen van Nationaal Park Zuid-Kennemerland komt de bijzondere aardbeivlinder voor. Maar dit diertje heeft het moeilijk. Ze zijn afhankelijk van gevarieerd duingrasland, met veel kleine kruidachtige planten. De rupsen lusten alleen blaadjes van dauwbraam, kleine bosaardbei en vijfvingerkruid. En die kunnen niet kiemen in een dichte ruige grasmat.

Aan het werk

Natuurmonumenten kan met 'PAS'-compensatiegeld van Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland nu nog meer doen voor de aardbeivlinders en andere bijzondere duindieren en –planten. De komende jaren zullen op veel plekken kleinschalig stukjes worden afgeplagd en worden stuifkuilen aangelegd. De geplagde stukken kunnen zich ontwikkelen tot bloem- en kruidenrijk duingrasland, en de stuifkuilen zorgen voor een dun laagje vers zand over omliggende graslanden, zodat de typische duinplanten voldoende kalk hebben. Ook worden grote groeiplaatsen van bijvoorbeeld duindoorn verkleind, waardoor er ook meer open en bloemrijk duingrasland ontstaat. En het gebied wordt meerdere keren nagelopen op nieuwe Amerikaanse vogelkers.

Aanpak Stikstof

'PAS' staat voor het Programma Aanpak Stikstof van de overheid. Natuurgebieden lijden onder de grote hoeveelheid ammoniak die uit de lucht neerslaat in de natuurgebieden. De overmaat aan stikstof zorgt voor verrijking van de bodem. Hier hebben kwetsbare planten en dieren last van. Naast de herstelmaatregelen in de natuurgebieden, zorgt de PAS-regeling ook dat er brongerichte maatregelen worden genomen: beperking van de uitstoot van stikstof.

Kom wandelen in het Nationaal Park

Wandel zelf langs prachtige stukken duingrasland en zie waar we het voor doen. Er zijn meerdere gemarkeerde wandelroutes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een aanrader is de blauwe route vanaf ingang Duin en Kruidberg: een wandeling van 10 km (heen en terug). Je begint in het bos, loopt door het open duin landschap tot op het strand. Onderweg kom je prachtige stukjes duingrasland tegen, een voorbeeld van hoe mooi het duin zich na de maatregelen kan ontwikkelen. Of loop de beschreven route via de app Natuurroutes.

Op de website van Natuurmonumenten lees je meer over de werkzaamheden.