Wegwijs in de werkzaamheden aan het duin

25 september 2017

Eind september start beheerder PWN met verschillende werkzaamheden in de duinen, waaronder in het Heilige Land in Overveen. Duinplanten als het duinviooltje krijgen zo meer kans. Voor jou als bezoeker betekent dit dat de 'blauwe' wandelroute vier weken lang een kleine omleiding heeft. Bekijk ook het filmpje en de handige kaart van PWN voor meer informatie over het werk in de duinen.

De duinen van het Heilige Land hebben hun naam te danken aan de weerkaatsing van het zonlicht. Op mooie dagen ontstond daardoor vroeger een bijna hemelse sfeer. Fraai en inspirerend. Vandaag de dag is van de oplichtende toppen der duinen helaas weinig meer te zien. Dit komt doordat de omstandigheden in het duin zijn veranderend. De onderstaande animatie laat zien wat hieraan wordt gedaan.

Het duin weer openen

Onze voedselarme duinen groeien dicht. Het tempo waarmee de duinen dichtgroeien past niet bij een natuurlijk ouder wordend duin en is het gevolg van invloeden van buitenaf, zoals de aanplant van productiebossen, wateronttrekking en luchtvervuiling. Het beheer van PWN is erop gericht om deze onnatuurlijke invloeden zoveel mogelijk te vertragen en waar mogelijk zelfs te herstellen.

Het werkgebied heeft een oppervlakte van ongeveer tien hectare. Op de open plekken die PWN creëert met de kap van twee aangeplante dennenbossen kan het zand weer gaan stuiven. Dit doet PWN niet zomaar. De bossen staan op paraboolduinen. Door op deze toppen duingraslanden en kleinere stuifkuilen aan te leggen brengt PWN de dynamiek terug in het duin. Een dun laagje zand kan vanaf de toppen het gebied in waaien, verzuring van de grond wordt voorkomen en het duin is veerkrachtiger tegen invloeden van buitenaf.

Duinplanten krijgen weer kansen

Al na één seizoen grijpen de eerste typische duinplanten hun kans. De zogenaamde pioniers. De rest zal daarna snel volgen. Duinsoorten zoals het duinviooltje en wilde tijm, maar ook vogels en vlinders zoals de duinparelmoervlinder, de eikenpage en de tapuit komen terug in het gebied. Het Heilige Land wordt ook opgeschoond van woekerende exoten. De Amerikaanse Vogelkers is hier een sprekend voorbeeld van. De aangeplante dennenbossen die blijven staan worden toekomstbestendig gemaakt door de bossen te dunnen. Deze bossen kunnen zich langzaam omvormen naar een meer natuurlijk bos met ook loofbomen en een ondergroei van struiken welke past in het landschap.

Tijdelijke omleiding 'blauwe' route

Gedurende de werkzaamheden is het pad dat midden door het werkgebied loopt afgesloten voor een periode van ongeveer vier weken. Deze bekende 'blauwe' wandelroute, van oost naar west, krijgt gedurende de werkzaamheden een kleine omleiding. Dit doet PWN om onveilige situaties te voorkomen. Het ruiterpad dat loopt van ingang Koevlak naar strandopgang Parnassia is deze periode ook afgesloten.

Meer werk in de duinen

Kijk voor meer informatie over het beheer van PWN en een kaart van alle werkzaamheden op www.pwn.nl.