Aanleg derde natuurbrug: Duinpoort

11 november 2017

In de zomer van 2018 hebben de dieren langs de spoorlijn tussen Zandvoort naar Haarlem alle ruimte om veilig over te steken. Tegen die tijd staat er namelijk de natuurbrug Duinpoort. De brug is de laatste in een serie van drie natuurbruggen die de afgelopen maanden rondom het Nationaal Park zijn geplaatst. Deze werkzaamheden zorgen dat sommige delen niet even goed bereikbaar zijn.

Het is je vast niet ontgaan, sinds enkele jaren zijn we in het Nationaal Park en de Amsterdamse Waterleidingsduinen druk bezig met de aanleg van verschillende natuurbruggen. Het begon in 2013 met natuurbrug Zandpoort, dit najaar volgde natuurbrug Zeepoort en vanaf komende zomer is natuurbrug Duinpoort te vinden in het gebied.

Dieren en planten krijgen meer kansen

Dankzij de bruggen krijgen planten en dieren, zoals ree, wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlinder soorten een groter aaneengesloten leefgebied en meer mogelijkheden om zich voort te planten en te verspreiden.

Effecten voor bezoekers

De aanleg van het ecoduct heeft ook effect voor de bezoekers van het park. Zo is het Duinpieperpad in de periode van de bouw afgesloten en wordt iedereen die het Visscherspad komt bezoeken, ook ruiters, omgeleid.

Betrokkenen bij de aanleg van Ecoduct Duinpoort zijn naast Nationaal Park Zuid-Kennemerland ook ProRail, PWN, Natuurmonumenten en gemeente Zandvoort.

Lees meer op www.prorail.nl