Aanvraag vrijwilligersbijdrage 2018 Nationaal Park Zuid-Kennemerland

03 januari 2018

Voor kleine natuurprojecten in de regio Zuid-Kennemerland, uitgevoerd door vrijwilligers, is een klein budget beschikbaar. Kijk of jullie initiatief in aanmerking komt en doe vóór 1 april een aanvraag!

De bijdrage op basis van deze richtlijnen wordt verstrekt om vrijwilligersorganisaties in de gelegenheid te stellen projecten uit te voeren die van belang zijn voor het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De bijdrage is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers van de beheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en PWN. Deze organisatie dient een rechtspersoon te zijn (vereniging of stichting of een formele werkgroep daarvan).

Nieuwe fruitbomen in boomgaard Elswout

In 2012 werd door het NPZK een subsidie toegekend aan de vrijwilligers van Staatsbosbeheer op buitenplaats Elswout. De werkgroep schafte met de vrijwilligersbrijdrage 22 Appel-, peren- en pruimenbomen van oude rassen aan. Dankzij deze groep vrijwilligers werd de boomgaarden weer haar oude glorie teruggegeven.

De criteria

Alle projecten moeten een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het NPZK. Daarnaast moet het project voldoen aan een aantal criteria. Zo moet het een eenmalig project betreffen en een directe llink met het gebied hebben en met de uitvoering van de activiteiten mag niet begonnen zijn voordat over de bijdrage vanuit het NPZK is beslist.

Welke kosten komen in aanmerking?

  • Kosten m.b.t. communicatie, educatie, publieksactiviteiten en materialen daarvoor;
  • Kosten m.b.t. uitvoering onderzoeken;
  • Kosten m.b.t. het treffen van maatregelen en aanschaf materialen die nodig zijn voor de uitvoering van onderzoeken en beheer.

De bijdrage in de kosten kan oplopen tot 100% met een maximum van € 1500,-.

Interesse?

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden. De aanvragen dienen vóór 1 april van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, binnen te zijn.