Nationaal Park zoekt voorzitter

29 juni 2018

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, uniek duingebied tussen Zandvoort, Haarlem en
IJmuiden, staat onder grote belangstelling. Tegelijk hebben de samenwerkende partners grote
ambities op het gebied van duurzame recreatie en natuurbeheer. Welke slagvaardige en
verbindende voorzitter verstaat de kunst om meerwaarde te creëren voor de natuur en de
natuurbeleving?

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland strekt zich uit van Zandvoort tot IJmuiden. Een 3.800 hectare
grote oase van rust in de bruisende Randstad. Het steeds verrassende duingebied, van landgoederen
langs de buitenrand, via woeste duinen naar het Noordzeestrand, is het leefgebied van talloze
bijzondere dieren en planten. Unieke natuur, zowel het bewonderen als het beschermen waard.

Nationaal Park: de organisatie

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de twintig Nationale Parken die Nederland rijk is. Het is
in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, PWN en particuliere eigenaren, IVN, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland.

Gezamenlijk werken alle partners in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het voortbestaan van
een natuurgebied van grote internationale klasse. Daarnaast nemen honderden vrijwilligers inmiddels
een onmisbare plaats in het Nationaal Park in. Het bestuur van het Nationaal Park wordt gevormd door het Overlegorgaan. Het Nationaal Park zoekt een voorzitter die zich met de partners gaat richten op debescherming en natuurontwikkeling van dit bijzondere duingebied.

Onze ambitie

Om de natuurwaarden verder te kunnen verhogen, duurzaamheid te garanderen, bezoekers beter te kunnen ontvangen en een slimmere spreiding te kunnen realiseren, zet het Nationaal Park in op schaalvergroting door:

 • samenwerking met andere beheerders in het Natura 2000-gebied;
 • meer samenwerking met en een betere aansluiting op de groengebieden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA);
 • de instelling van een regionale recreatieve zonering;
 • de verbinding te zoeken met (regionale) partijen in het licht van de landelijke ontwikkeling;
 • samenwerking met andere nationaal parken;
 • de ontwikkeling van een gepaste governance structuur.

Door de grote belangstelling voor het gebied is deze ambitie een uitdagende opgave voor de samenwerkende partijen. Daarom zijn wij op zoek naar een slagvaardige voorzitter die de verbinding zoekt en met gevoel voor alle belangen meerwaarde creërt voor zowel natuur als natuurbeleving.

De nieuwe voorzitter…

 • volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de samenwerkende nationale parken en vertaalt deze ontwikkelingen naar ons eigen park en maakt deze bespreekbaar;
 • stimuleert draagvlak en ideeënvorming over de vorm van samenwerking, c.q. uitbreiding, vernieuwing met andere gebieden waaronder cultuurhistorische gebieden;
 • kan partijen verbinden en stimuleert de blik naar buiten;
 • leidt bestuursvergaderingen en draagt zorg voor (door)ontwikkeling van projecten, beleid en ambities;
 • ontwikkelt en draagt zorg voor een adequate professionele organisatie (ambtelijk en bestuurlijk);
 • vertegenwoordigt het Nationaal Park in het SNP, het Samenwerkingsverband Nationale Parken en the Europarc Federation;
 • heeft affiniteit heeft met natuur en cultureel erfgoed;
 • ervaring heeft met het werken in een politiek bestuurlijk speelveld.

Benoemingsprocedure en vergoeding

De selectiecommissie is samengesteld uit bestuursleden. De gesprekken vinden plaats op
het bezoekerscentrum Kennemerduinen. De tijdsinvestering betreft één dag per week met vacatievergoeding.

Interesse?

U kunt uw sollicitatie tot 3 september a.s. sturen naar Sigrid van der Ploeg (s.vanderploeg@ivn.nl) met als onderwerp ‘Vacature voorzitter Nationaal Park’. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Mw. P. Schut (06-21718900) of Mw. S. Wesemael (06-53336777).