Wij werken aan het duin deze herfst

24 augustus 2018

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken onze partners aan natuurherstel in bos en duinen. Met de maatregelen wordt Zuid-Kennemerland een gezond en duurzaam leefgebied voor planten, dieren en mensen. Duinplanten als het duinviooltje krijgen zo meer kans.

Om het open karakter en de unieke duinsoorten te behouden voeren de natuurbeheerders Natuurmonumenten, PWN en Staatsbosbeheer regelmatig werkzaamheden uit in het duin. Hierbij kiezen de natuurbeheerders ervoor om de natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte te geven. Soms is het nodig om (verstoorde) processen weer op gang te brengen.

De werkzaamheden zijn divers van aard maar hebben allemaal als doel om de beschermde duinnatuur te behouden of te versterken. Op de kaart zijn de plekken aangegeven waar onze beheerders in 2018 en 2019 aan de slag gaan.

Staatsbosbeheer werkt in Middenduin

Periode: oktober 2018 t/m maart 2019

Informatiebijeenkomsten op dinsdag 11 september en zaterdag 15 september.

In het bos achter Duinlust voert Staatsbosbeheer voor het eerst sinds de jaren ’80 een grootschalige dunning uit. Met als doel: ruimte maken voor een gevarieerder en gezonder bos, met meer planten- en diersoorten. De beheerder heeft zorgvuldig naaldbomen geselecteerd om weg te halen. Op die plekken krijgen loofbomen als eik, beuk en berk krijgen de ruimte om te groeien. De naaldbomen die blijven staan kunnen bovendien uitgroeien tot monumentale bomen.

In het westelijk deel van Middenduin wordt één duin vrijgemaakt van naaldbomen en de bodem geplagd. Even verderop creërt Staatsbosbeheer stuifplekken en verwijdert ze struiken zodat de dynamiek van zand en wind terug kan keren.

Handig voor de bezoeker:

Het gebied blijft toegankelijk voor wandelaars. Er kan een korte omleiding op de wandelroute zijn. In de duinen wordt het ruiterpad tussen 1 oktober 2018 en 15 maart 2019 afgesloten. Er is een alternatieve ruiterroute langs de zeeweg. De wandelpaden blijven opengesteld. Tijdens de werkzaamheden kan er een tijdelijke omleiding worden ingesteld. Vooral in het najaar van 2018 rijdt er vrachtverkeer over de paden.

Lees meer op www.staatsbosbeheer.nl

PWN werkt in Gaaienbos

Periode: herfst 2018 tot in maart 2019

Informatiedag op zondag 2 september.

Ter hoogte van gemeente Bloemendaal, dicht bij de bebouwing, ligt gebied Gaaienbos. Gaaienbos bestaat uit een dennenaanplant. Het bos is in het verleden aangeplant om het zicht vanuit het duin op de bebouwing in Bloemendaal weg te nemen en zo de natuurbeleving te vergroten. Vanaf de herfst van 2018 tot in maart 2019 worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd in dit gebied. Centraal staat de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers. De werkzaamheden van PWN worden gecentreerd om de natuur zo min mogelijk te belasten.

Handig voor de bezoeker:

Wandel- en ruiterpaden kunnen zijn afgesloten. Odat de locaties wisselen, word je ter plekke omgeleid.e wordt ter plekke omgeleid. Vraag voor meer informatie aan de balie van het bezoekerscentrum,

Lees meer op www.pwn.nl/werkenaandeduinen

Natuurmonumenten werkt in Duin en Kruidberg en Koningshof

Periode: augustus t/m november

In 2019 wordt ook weer een deel van het gebied uitgekamd op jonge opslag van Amerikaanse vogelkers. Dit is vooral in het middelste deel van Duin en Kruidberg en Koningshof. Er wordt met de hand en met een klein kraantje gewerkt. In 2019 worden op een aantal kleinere plekken struiken verwijderd in Duin en Kruidberg. Dit is de voorbereiding om daar in 2020 ondiepe stuifkuilen te maken. Deze plekken zijn in de zeereep en ook elders, verspreid in het gebied.

Handig voor de bezoekers:

Er wordt van augustus tot in november doordeweeks gewerkt. De weekenden zijn rustig.

Lees meer op www.natuurmonumenten.nl

Meer weten?

Klik hier voor achtergrondinformatie over herstelwerkzaamheden in de duinen. Of bekijk het filmpje hieronder.