Restauratie boerderij Elswout klaar

12 oktober 2018

De monumentale boerderij op Elswout is in de oude staat hersteld. Staatsbosheer zoekt nu naar manieren om deze en andere gebouwen op de buitenplaats een culturele, gastvrije functie te geven. Boswachter Jan van Assema licht de toekomstplannen toe.

"De restauratie van de boerderij is gerealiseerd met subsidie van provincie Noord-Holland. Staatsbosbeheer werkt als eigenaar van Elswout aan mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten en horeca. Na jarenlange leegstand van verschillende gebouwen, wordt er nu actief gewerkt aan een nieuwe toekomst van de buitenplaats door de gebouwen een nieuwe functie te geven. Hierdoor is de instandhouding van Elswout in de toekomst goed geregeld en kunnen bezoekers blijven genieten van de rust en schoonheid van dit markante erfgoed.

Volgende stappen

Naast de oplevering van de gerestaureerde boerderij werkt Staatsbosbeheer in afstemming met de provincie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Bloemendaal aan de verkeersveiligheid op en rond de buitenplaats. Nu lopen verschillende verkeersstromen door elkaar heen. In de toekomst moeten deze stromen gescheiden worden, waardoor een veiligere en overzichtelijke situatie ontstaat. Ook gaat Staatsbosbeheer op zoek naar nieuwe gebruikers voor de gebouwen. Het Grote Huis en de Orangerie hebben jaren terug al een nieuwe functie gekregen. De komende tijd wordt gezocht naar nieuwe bestemmingen voor de gerestaureerde boerderij, de twee koetshuizen en de werkschuur. De nieuwe functies die de gebouwen krijgen moeten bijdragen aan de ontwikkeling van Elswout naar een gastvrije culturele buitenplaats van en voor inwoners uit de regio. De plannen zijn nog in ontwikkeling en daarom organiseert Staatsbosbeheer de komende tijd enkele inloopavonden op Elswout om in gesprek te gaan met belangstellenden. Informatie hierover is te zijner tijd te vinden op de site van Staatsbosbeheer.

Buitenplaats Elswout

Elswout is een 17de eeuwse buitenplaats van circa 70 hectare groot. Het bestaat uit verschillende historische gebouwen, een monumentaal park met wandelpaden, vijvers en vaarten en diverse folies. Deze goed bewaarde culturele parel is in zijn geheel aangewezen als Rijksmonument. Wat het daarnaast zo bijzonder maakt is dat de natuur zich hier in 400 jaar goed ontwikkeld heeft. Het maakt dan ook deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is aangewezen als Natura 2000 gebied. Cultuurhistorie en natuur gaan hier hand in hand. Vanwege de zeer fraaie natuur, historische gebouwen en recreatiemogelijkheden komen jaarlijks veel bezoekers genieten van Elswout."

Deze blog is ook gepubliceerd op www.boswachtersblog.nl/noord-holland.