Goed nieuws: Verdere korting op Nationale Parken voorkomen

14 november 2013

Met een ruime meerderheid van stemmen is dinsdag 12 november in de Tweede Kamer de PvdA-CDA motie aangenomen om verdergaande korting op educatie en communicatie in de Nationale Parken te voorkomen. Dat is goed nieuws. Nu kunnen tienduizenden kinderen, jongeren, toeristen en bezoekers gebruik blijven maken van de speciale programma’s die voor hen gemaakt en uitgevoerd worden. De korting van 33% in 2014 blijft wel gehandhaafd. Ook werd een motie van D'66-PvdA aangenomen die erop was gericht om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van Nationale Parken te vergroten, bedrijven meer te betrekken en natuurkwaliteit te borgen.

 

Jarenlange kennis en ervaring

De twintig Nationale Parken van Nederland (van Zuid-Kennemerland, Drentsche Aa tot de Oosterschelde) vormen een staalkaart van de meest bijzondere en waardevolle Nederlandse natuur. Al meer dan twintig jaar wordt de educatie en communicatie ten behoeve van de Nationale Parken gefinancierd door het Rijk. Middels educatie en communicatie worden grote groepen kinderen, jongeren en volwassenen betrokken bij de mooiste natuur van Nederland.

Educatie zorgt voor meer draagvlak voor natuurbeleid en betrokkenheid van mensen bij natuur. IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, voert de educatie en communicatie uit voor de Nationale Parken. Daarin werkt ze nauw samen met de terreineigenaren zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 12Landschappen, Waterschappen, Rijkswaterstaat, provincie en particuliere grondeigenaren.

 

 

Europa

Vanuit Europa wordt met veel bewondering gekeken naar de kwaliteit van de natuureducatie in de Nationale Parken in Nederland. Internationaal is er dan ook veel onbegrip voor de afbouw van de natuureducatie programma's en de decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken naar de provincies. Gelukkig is vrijwel de gehele Tweede kamer het erover eens dat wat er de afgelopen jaren is opgebouwd niet zomaar teniet gedaan mag worden. De voorgenomen bezuiniging op natuureducatie in 2015 wordt daarom ongedaan gemaakt. Goed nieuws, maar toch een donker randje: de bezuiniging van een half miljoen euro (33%) in 2014 wordt wel doorgevoerd.

 

Sterk merk

Verheugend is tevens de aangenomen motie die het belang van de Nationale Parken nog eens onderstreept. De motie om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de parken te vergroten en het bevorderen van de Nationale Parken als sterk merk. Kortom, de Nationale Parken combineren bijzondere natuurkwaliteiten met een hoge maatschappelijke waarde vanwege hun aantrekkingskracht op bezoekers uit binnen én buitenland.

 

 

 

Resultaten van het educatie programma

  • Meer dan 1.000 recreatieondernemers opgeleid tot 'Gastheer van het Nationaal Park'.
  • De inzet van bijna 2.000 betrokken parkvrijwilligers. Door hun inzet kunnen veel activiteiten worden georganiseerd tegen relatief lage kosten.
  • Jaarlijks wordt in de Parken aan zo'n 30.000 jongeren intensieve natuurbeleving aangeboden.
  • Circa 200.000 omwonenden worden jaarlijks bereikt met informatieavonden, cursussen en campagnes. Dit draagt bij aan lokale trots en gevoeld eigenaarschap.
  • Jaarlijks bereik van circa 2.500.000 recreanten via websites, nieuwsbrieven, speciale evenementen en de Dag van het Nationaal Park.