Eerste bramen op kaal zand door project Levend Duin

07 november 2013

Op de afgeplagde delen in de duinen schieten al weer de eerste bramen uit de grond. Hier is het teveel aan begroeiing weggehaald, zoals de Amerikaanse vogelkers, een grote woekeraar. Het plaggen is onderdeel van het project Levend Duin, dat herstel van duingraslanden als doel heeft. Op het kale zand komt nu weer het oorspronkelijke duingrasland terug met duinplanten zoals de bramen.

 

Dit najaar wordt vooral gewerkt aan het verwijderen van Cotoneaster. Dat is een struik met kleine donkere blaadjes en rode besjes die veel in tuinen en plantsoenen wordt gebruikt, maar in de duinen aan het woekeren slaat. Daarbij verdringt de struik duinplanten en bloemen. De Cotoneaster wordt op verschillende manieren bestreden: knippen, uitsteken of kleinschalig plaggen.

Daarnaast wordt ook nog een ronde gemaakt om de laatste Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Tegelijk legt de aannemer met GPS vast, waar nog 'haarden' van zaailingen zijn, die een volgend jaar nog aan de beurt moeten komen.

 

Het project Levend Duin, dat herstel van duingraslanden als doel heeft, gaat alsvolgt te werk. De Amerikaanse vogelkers werd verwijderd, maar ook de woekeraars Mahonia en Cotoneaster. Een aantal stukken werd geplagd, omdat daarvan erg veel zaad in de bodemlaag zat. Deze stukken mogen gewoon weer duingrasland worden, met allerlei duinplanten en bloemen, maar zonder de woekeraars.

 

De komende jaren zal de variatie van planten in het duinlandschap weer toenemen. We verwachten ook de terugkeer van duinviooltje, ereprijs en akkerhoornbloem.

 

Levend Duin is onderdeel van het grotere LIFE-project Dutch Dune Revival. In Zuid-Kennemerland, maar ook op Voorne en Goeree, krijgen de Nederlandse kustduinen met Europees geld een opknapbeurt. Ook het project Noordwest natuurkern, de stuivende duinen aan zee in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is hier onderdeel van. Hier is Natuurmonumenten één van de uitvoerders.

 

In het voorjaar worden enkele excursies gehouden, waarbij iedereen welkom is om te komen kijken hoe het resultaat tot dan toe is. Hou daarvoor de website van Natuurmonumenten en Nationaal Park Zuid-Kennemerland in de gaten. Mensen die willen helpen in het natuurbeheer, kunnen zich aanmelden voor één van de vrijwilligersgroepen.

 

Lees meer op de website:

www.natuurmonumenten.nl/project/duinherstel-dutch-dune-revival