Boswachtersblog: Monumentale zomereik

07 februari 2020

Wist je dat bomen ook een monumentale status kunnen krijgen? De zomereik (Quercus robur) langs het fietspad de Zeeweg in het duingebied van Santpoort-Noord is door de Bomenstichting opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.

In dit landelijk register zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Het register bevat op dit moment zo'n 15.000 objecten: solitaire bomen, lanen of boomgroepen.
De boom staat langs het fietspad dat bij ingang Duin en Kruidberg (Nationaal Park Zuid-Kennemerland) begint. Tussen de kruising met de Jagtlustweg en het waterkraantje aan je rechterhand! Deze zomereik voldoet ruim aan het criterium 'ouder dan 80 jaar'. De boom heeft een monumentale en beeldbepalende waarde en verkeert in prima conditie.

Op deze foto uit het Noord-Hollands Archief is de boom al mooi in beeld. De 'dunne' eiken langs de Zeeweg zijn rond 1895 geplant. De dikke eiken en beuken waren overblijvers van het veel oudere bosperceel wat nog stamt uit de tijd van de Allodiale Heerenduinen (1740-1860). Op de kadastrale kaart van 1811 staat het perceel er al.

Meer informatie over het landelijk register van Monumentale bomen, vind je hier.

Tekst: Eveline Blok boswachter Natuurmonumenten