ongeruste JuniorRangers op de bres voor natuureducatie

04 juli 2013

JuniorRangers uit de omgeving van Nationaal Park Weerribben-Wieden trokken op 3 juli naar Den Haag om Tweede Kamerleden te vertellen dat natuureducatie belangrijk is. Gewapend met schepnet en loepjes gingen zij op onderzoek uit naar de waterkwaliteit in de Hofvijver, om zo te laten zien wat natuureducatie inhoudt. Zij vroegen om de voorgenomen bezuinigingen op natuureducatie in de Nationale Parken tegen te houden, zodat zij en andere kinderen ook in de toekomst de kans krijgen om de mooiste natuur van Nederland in de Nationale Parken te beleven.

 

Het rijksvoorstel is om de komende twee jaar twee derde van het budget voor natuureducatie in de Nationale Parken te schrappen. Natuureducatie in 18 Nationale Parken wordt verzorgd door IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, in nauwe samenwerking met de partijen die actief zijn in de parken. De educatieactiviteiten bereiken jaarlijks ruim 30.000 jongeren en dragen bij aan de beleving en bescherming van deze unieke natuurgebieden. JuniorRangers, is net als NatuurWijs in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug,  een voorbeeld van een educatief programma.

 

JuniorRangers zijn tieners die al jaren een educatieprogramma volgen in een Nationaal Park en veel hebben geleerd over de natuur bij hen om de hoek. Zo weten zij wat er moet gebeuren om het Nationaal Park te beheren, leren welke planten en dieren er leven, doen onderzoek en helpen bij publieksactiviteiten. Zij zijn ware ambassadeurs van de Nederlandse natuurgebieden.

De educatie in 18 Nationale Parken wordt jaarlijks gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken. Deze subsidie dreigt nu in twee stappen met 67% gekort te worden. De JuniorRangers komen daartegen in actie, omdat zij willen dat hun unieke ervaring ook straks voor andere jongeren mogelijk zal zijn en ook volwassenen bij natuur betrokken blijven worden.

 

Voorafgaand aan de vergadering van de Kamercommissie Economische Zaken boden de jongeren een fotocollage en petitie aan de heer Verheijen aan.

 

Tijdens de vergadering benadrukte Staatssecretaris Dijksma  dat zij niet het belang van natuur- en milieueducatie betwist en het werk van IVN in de Nationale Parken waardeert. Maar zij vindt in tijden van bezuiniging een half miljoen per jaar ruim voldoende voor coördinatie van NME in de Nationale Parken.

 

De PvdA, Partij ven de Dieren, Christen Unie en SP betwijfelen of dit inderdaad voldoende is om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden.

 

Om tegemoet te komen aan de zorgen van de Kamer belooft de Staatssecretaris met Provincies en IVN te kijken naar middelen voor natuureducatie in de Nationale Parken binnen de POP subsidies, de Europese plattelandsubsidies.

 


"Wij zijn blij dat de Staatssecretaris het belang van natuureducatie in de Nationale Parken erkent, maar blijven pleiten voor een aparte post op de begroting  voor natuureducatie in de Nationale Parken"

Jelle de Jong (algemeen directeur IVN).