BIP-IdeŽnbus

10 juni 2013

Om het Nationaal Park zo mooi te houden schrijft het park een plan voor de komende tien jaar, waarin ambities op gebied van beheer, natuur, recreatie, onderzoek, communicatie en educatie helder benoemd worden. Dit plan wordt Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) genoemd We willen dit graag samen met uw inbreng opstellen. Denkt u mee? Post uw ideeën in de IDEEËNBUS!

 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland denkt na over haar toekomst. Denkt u mee?

 

U weet vast al dat er tussen Zandvoort en IJmuiden 3800 ha prachtig duinlandschap ligt. Er is een behoorlijke variatie in natuur en landschap. Parkbos rond buitenplaatsen, duinstruweel, stuivend zand en zee herbergen allemaal hun eigen soorten dieren en planten. En er is niet alleen natuurlijke rijkdom, maar ook cultuurhistorische. De landgoederen vertellen over een roemruchte geschiedenis van handelaren, restanten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog wijzen ons op oorlogsverleden en oude akkerlandjes zeggen iets over de zeedorpen die hier waren. Hier doorheen gevlochten wordt er op allerlei manieren gerecreëerd. Dat vraagt een zorgvuldige omgang met dit bijzondere stukje Nederland.

 

We willen het nieuwe Beheer- en Inrichtingsplan dit graag samen met uw inbreng opstellen. Daartoe worden de komende tijd verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Zowel openbaar als op uitnodiging. Ook kunt u nu via een digitale 'Ideeënbus' op www.np-zuidkennemerland.nl uw suggesties kenbaar maken. Over de publieksbijeenkomsten volgt na de zomer verdere informatie. Voorzitter Aaltje Emmens-Knol juicht de ideeënbus toe: 'De ideeënbus maakt het heel makkelijk voor mensen om door te geven wat zij graag anders zien in het park of waarvan zij juist willen dat het zo blijft. We hopen dat veel mensen er gebruik van maken. Dat helpt ons om een goed plan te componeren.'

 

Heeft u een idee dat u wilt meegeven aan de opstellers van het plan? De ideeënbus vindt u via  button IDEEËNBUS op deze website.