Voorbereiding nieuw BIP

09 mei 2013

Zoals alle Nederlandse Nationale Parken beschikt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland over een Beheer en Inrichtingsplan (BIP). Het huidige BIP is toe aan een actualisatie. Bij het opstellen van het BIP is veel ruimte voor inbreng van belanghebbenden en geïnteresseerden. Binnenkort komt er op deze website een digitale ideeënbus waarin u uw ideeën en wensen kenbaar kunt maken.

 

In het BIP document staat het beleid ten aanzien van natuur, recreatie, cultuurhistorie, communicatie, educatie en onderzoek omschreven. Het huidige BIP, dat dateert uit 2003, is toe aan een actualisatie. De komende tijd wordt hier hard aan gewerkt. Het streven is dat een nieuw BIP begin 2014 gereed is.

 

Bij het opstellen van het BIP is veel ruimte voor inbreng van belanghebbenden en geïnteresseerden. Recreanten, ondernemers, terreinbeheerders, overheden; alle krijgen ze de ruimte om mee te denken en mee te praten in het interactieve proces dat tot het nieuwe BIP zal leiden. Belangrijke onderdelen van dit proces zijn stakeholdersessies en een publieksbijeenkomst.

 

Ook komt er een digitale ideeënbus waarin u uw ideeën en wensen kenbaar kunt maken.

Via het kopje Projecten > Beheer en Inrichtingsplan kunt u niews hierover volgen.

 

recreatiedrukte bij 't W