Blijf op de wegen en paden

26 januari 2021

We zijn blij dat veel bezoekers ons Nationaal Park weten te vinden. We merken ook dat het nog niet voor alle bezoekers duidelijk is, waarom ze op de wegen en paden moeten blijven. Dit leggen we graag uit.

Waarom is het belangrijk om op wegen en paden te blijven?
Dit is om verschillende redenen belangrijk. Een van de redenen is dat duinen bestaan uit zandgrond, die los is en vrij snel open getrapt wordt. Plantenwortels kunnen zich beperkt vasthouden in het zand. Soms is het goed dat er kleine stukjes kaal zijn: voor kleine beestjes en als nieuwe plek voor duinviooltjes. Maar als dit in de vorm is van paadjes waar mensen over lopen, krijgen deze plantjes geen kans om te groeien.

Maar in de Amsterdamse Waterleidingduinen mag je toch gewoon van de paden af?
Dat klopt, daar mag dat in het grootste deel van het gebied. De meeste bezoekers blijven dan binnen circa 3km van hun startpunt, een van de entrees. De rest van het gebied is dan nog heel rustig.
Doordat in Nationaal Park Zuid-Kennemerland ook prachtige fietspaden lopen, komen mensen veel sneller overal en is de menselijke drukte veel meer verspreid. Als je dan ook nog buiten wegen en paden zou mogen, is er veel te weinig rustig gebied over. Broedvogels, trekvogels, herten, roofvogels: ze hebben allemaal hun rust nodig om te slapen en genoeg voedsel te zoeken.
Daarom het verzoek, blijf op de wegen en paden. Samen beschermen we onze mooie natuur. Tip: Neem je verrekijker mee.