Wereld wilde dierendag - De paddentrek

03 maart 2021

 

Vandaag op 3 maart vieren we 'Wereld wilde dierendag'. Op deze dag vieren we de waarde van wilde flora en fauna en wordt extra opgeroepen misdaad tegen wilde dieren te bestrijden.

'Op Pad in Nationaal Park Zuid-Kennemerland'

We merken er vaak niets van, maar tijdens zwoele avonden tussen medio februari en medio april gaan duizenden amfibieën op pad om in poelen, vijvers en slootjes hun eitjes af te zetten. Het gaat om de gewone pad, bruine en groene kikkers, rugstreeppad en de kleine watersalamander.

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland liggen ongeveer 30 passages. Dit varieert van metalen buizen tot betonnen amfibieënpassages in en onder wegen op locaties waar veel amfibieëntrek plaats vindt. Geleidingswanden zorgen ervoor dat de amfibieën bij de passages uitkomen.

Hier maken vele duizenden amfibieën gebruik van. Toch weten ook grote aantallen de voorzieningen te omzeilen. Ook zijn er treklocaties zonder vaste voorzieningen. Hier staat gaas met emmers. Daarom zijn er jaarlijks 120 vrijwilligers actief die handmatig vele duizenden amfibieën veilig over zetten. In 2020 waren dit er in totaal 10999 stuks. Ondanks de grote inzet waren er toch nog 641 verkeersslachtoffers te betreuren

De grote trek zoals die bekend is in Afrika vind dus ook in Nederland plaats zij het minder opvallend

De gewone pad maakt ongeveer 80% uit van de totaalaantallen. Echter bij paddenwerkgroep Velsen is de kleine watersalamander de laatste jaren aan een grote opmars bezig. Met 4741 stuks in 2020 maakt die soort daar 66% van het totaalaantal uit.

Amfibieën zijn net als ieder ander organisme een belangrijke schakel in de natuur waar alles met alles verbonden is. Ook populaties amfibieën staan onder grote druk. Het belang van een veilige trek wordt daarom steeds groter.

Vrijwilligers leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Meestal kunnen paddenwerkgroepen vrijwilligers gebruiken in de periode van medio februari – medio april op een vast moment in de week. Dit betreft het veilig overzetten van amfibieën in de avond als het donker is geworden en/of het ’s ochtends bij het legen van de emmers.

Paddenwerkgroepen zijn actief in Velsen, Bloemendaal, Overveen, Haarlem en Aerdenhout. Wie interesse heeft kan een mail sturen naar jan.van.mourik@pwn.nl

 

Tekst en foto bruine kikker: Jan van Mourik