Boswachtersspreekuur op Buitenplaats Elswout

29 juni 2021

Heb jij vragen aan de boswachter over natuur, gebouwen, de ontwikkelingen van Elswout of onze andere terreinen? De boswachters van Elswout beantwoorden ze graag. Staatsbosbeheer organiseert elke eerste vrijdag van de maand een boswachtersspreekuur op buitenplaats Elswout. We nodigen iedereen die vragen heeft van harte uit om tussen 14:00 en 16:00 langs te komen in de jachtkamer in het poortgebouw. Uiteraard houden we daarbij 1,5 meter afstand.

We horen met enige regelmaat ongerustheid uit de omgeving en die nemen we serieus. Maar we horen ook geruchten en aannames die niet kloppen. Dat Elswout voor velen een favoriete plek is om te onthaasten en cultuur te snuiven, hebben we zeker het afgelopen jaar gemerkt aan de grote aantallen bezoekers. De waardering voor Elswout is groot. Dat geldt ook voor ons. De boswachters op Elswout werken dagelijks met passie aan het beheer en instandhouding van het prachtige Elswout met haar unieke natuur- en cultuurhistorische waarden en ze zijn er zuinig op. We komen daarom graag in contact met onze bezoekers om te horen wat er leeft in de omgeving.

Activiteiten op Elswout

Door de Coronamaatregelen zijn al geruime tijd geen culturele activiteiten en natuurexcursies mogelijk, ook niet op buitenplaats Elswout. Met de versoepelingen in zicht groeit ook de interesse in culturele buitenactiviteiten bij bezoekers én initiatiefnemers. Dat merken we ook aan het aantal aanvragen die we ontvangen om een activiteit op Elswout te mogen organiseren. Hiervan kan lang niet alles. Staatsbosbeheer beoordeelt elke aanvraag zorgvuldig op onder meer de impact op de natuur, omgeving en bezoekers. En ook, of het passend is bij het culturele, natuurlijke karakter van Elswout. Zoals bijvoorbeeld de intieme muziekwandeling ‘Klaterklanken’ die dit jaar met een 4de editie in juli gaat plaatsvinden.

Boswachtersspreekuur

Voor onze bezoekers, belangstellenden en belanghebbenden in en om Elswout gaan we een maandelijks een boswachterspreekuur introduceren, om vragen te beantwoorden en informatie te geven over de natuur, gebouwen, ontwikkelingen en activiteiten. Met dit spreekuur hopen wij mensen op een laagdrempelige en persoonlijke manier te informeren, om zo ook onjuistheden en geruchten te voorkomen. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld is dit mogelijk om – wel met 1,5 meter afstand. Een eerste volgende spreekuur vindt plaats op vrijdag 2 juli van 14.00 – 16.00 uur in de jachtkamer in het poortgebouw. Aanmelding vooraf is niet nodig. Heb je liever contact per mail, dat mag ook natuurlijk ook via elswout@staatsbosbeheer.nl

Cultuurhistorisch wandelpark

Buitenplaats Elswout is een openbaar toegankelijk wandelpark waar enkele keren per jaar een passend cultureel evenement en diverse activiteiten worden georganiseerd. Dat doen we geenszins uit commercieel oogpunt, beleving van de natuur en het culturele erfgoed voor de bezoekers staat voorop. Zoals wij de afgelopen tijd al eerder melden, gaan we de komende jaren aan de slag met onze leegstaande gebouwen, die we een nieuwe functie willen geven en worden verschillende projecten uitgevoerd ter versterking van natuur- en cultuurhistorische waarden. Het herstel van de unieke moshellingen en de restauratie van de rode brug zijn hiervan mooie voorbeelden. We willen ook de verkeersingang van Elswout veiliger maken door de ingang voor auto’s te verplaatsen naar de bestaande ingang aan de Zijweg. Bij de gewenste nieuwe functie van de Modelboerderij hoort het realiseren van extra parkeerplaatsen. Meer informatie over deze ontwikkelingen zijn hier te vinden.