Vacature Secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland

21 september 2021

Nationaal Park Zuid-Kennemerland zoekt zo spoedig mogelijk een ervaren Secretaris

Tussen de Noordzeekust en Haarlem, van Zandvoort tot IJmuiden, strekt Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) zich uit over ongeveer 3.800 hectare. Nationaal Park Zuid-Kennemerland is één van de twintig Nationale Parken die Nederland rijk is. Het is in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en PWN, IVN Natuureducatie, de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Dit samenwerkingsverband richt zich op de bescherming en natuurontwikkeling van dit bijzondere duingebied. Daarnaast willen de partners dat omwonenden en bezoekers kunnen genieten van en leren over de natuur. Samen behouden en versterken we de natuurwaarden en het cultureel erfgoed in het Nationaal Park, voor nu en voor toekomstige generaties.

Het bestuur van het Nationaal Park zoekt zo spoedig mogelijk een secretaris die zich, met gevoel voor mens en natuur, inzet om het Nationaal Park in een nog betere staat door te geven aan toekomstige generaties. Hierbij is het essentieel om gevoel en begrip te hebben voor verschillende belangen en inzichten van de partijen binnen en rondom het Nationaal Park.

Daarnaast is sinds januari 2021 het project “Een toekomstbestendig Nationaal Park Zuid-Kennemerland” gestart. Hierbij wordt in samenwerking met provincie Noord-Holland een verkenning gedaan om het Nationaal Park te versterken en klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Het project wordt mede vanuit LNV gesubsidieerd.

Organisatie

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland komt bijeen in een Overlegorgaan, waar afstemming en beleidsrichting op bestuurlijk niveau samenkomen. Het Overlegorgaan wordt bijgestaan vanuit de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De Stichting is de juridische entiteit van het Nationaal Park. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris voor het Nationaal Park, die tevens kan functioneren als projectondersteuner voor het project “Een toekomstbestendig Nationaal Park Zuid-Kennemerland”. De functie beslaat gemiddeld 16 tot 20 uur per week.

Wij zoeken een Secretaris die:

 • kennis van of sterke affiniteit met natuurbeheer heeft;
 • een verbinder is en initiatieven neemt om verbinding te behouden en te versterken;
 • denkt en handelt vanuit het Nationaal Park, met oog voor de belangen van verschillende partners in het samenwerkingsverband;
 • bekend met bestuurlijke verhoudingen;
 • georganiseerd en overzichtelijk werkt;
 • nauwkeurig (financiën), integer en flexibel is;
 • ervaring heeft met werken in een samenwerkingsverband
 • ervaring heeft met projectmatig werken dan wel projecten;
 • ervaring heeft met ondersteunende rol voor projectmanager;
 • bekend is met de provincie Noord-Holland;
 • hbo werk- en denkniveau heeft.
 • Taken en werkzaamheden

De Secretaris vervult een initiërende, coördinerende en faciliterende rol. Een greep uit de werkzaamheden:

 • Opstellen, coördineren en bewaken voortgang van de jaarplannen.
 • Zorgdragen financiële administratie (i.s.m. administratiekantoor) en voortgangsrapportages voor zowel het Nationaal Park als project- en subsidieverlener.
 • Aanvragen verschillende subsidies en fondsen, inclusief administratieve verwerking.
 • Contact onderhouden met o.a. subsidieverleners, stakeholders, partners samenwerkingsverband.
 • Organiseren, voorbereiden (zowel praktisch als inhoudelijk) vergaderingen van de Stichting, het Overlegorgaan en de Adviescommissie. De verslaglegging voor de Adviescommissie- en Overlegorgaan wordt door een notulist verzorgd.
 • Administratieve ondersteuning Stichting, Overlegorgaan, Adviescommissie en Projectplan Toekomstbestendig Nationaal Park Zuid-Kennemerland (archivering, afspraken plannen, verzending brieven, jaarverslag en jaarrekening e.d.).
 • Verbindende schakel tussen bestuur Nationaal Park Zuid-Kennemerland en coördinator Communicatie & Educatie van het Nationaal Park.

Benodigde uren en vergoeding
Deze functie biedt jou een vrije rol, die je naar onze voorkeur als zzp-er invult. Gemiddeld over het jaar ben je voor 16 tot 20 uur per week voor ons werkzaam, tegen een passende vergoeding. De ene week of maand meer dan de andere. Je stemt het meeste af met de voorzitter en de projectleider.

Benoemingsprocedure

De selectiecommissie is samengesteld uit bestuursleden van de Stichting, waarbij de gesprekken live plaatsvinden op vrijdag 22 oktober, bij het bezoekerscentrum De Kennemerduinen, te Overveen.

Informatie


Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Christel Zwemmer-Dekker, de huidige secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland, telefoonnummer 023-5143912.

Reageren


Je kunt jouw motivatiebrief en CV tot en met 4 oktober 2021 sturen naar Cees Roem (ceesroem@planet.nl), voorzitter Nationaal Park Zuid-Kennemerland, met als onderwerp ‘Vacature secretaris Nationaal Park Zuid-Kennemerland’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.