Partners en deelnemers

Duintuinen is een samenwerking tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en IVN Natuureducatie. Samen zetten wij ons met dit project in om particuliere tuinen in de regio te vergroenen en beter aan te laten sluiten bij de plaatselijke natuur.

We inspireren bewoners met de mogelijkheden en voordelen en motiveren hen om een eigen stukje Nationaal Park in de voor-of achtertuin te creëren. Maar we betrekken niet alleen bewoners; ook lokale bedrijven met een openbare buitenruimte nodigen we van harte uit om deel te nemen. Zij kunnen meedoen met het project als voorbeeldtuin.

Voor het project Duintuinen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland werken IVN Natuureducatie, gemeenten, provincie Noord-Holland en de terreinbeheerders samen. Onze partners hebben het concept mede helpen ontwikkelen en bieden ons de kennis en kunde waarmee we bewoners en ondernemers inspireren en activeren. Gemeenten zijn betrokken bij het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en we zijn met hen in gesprek over het beheren van openbare buitenruimten als Duintuinen.

 

Een initiatief van:

 

Samenwerkende partners:Wil je ook partner worden? Neem dan contact op met Gwen Pellinkhof.

Nationaal Park tuinen

Duintuinen is geïnspireerd op het project Heuvelrugtuinen in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, een samenwerking tussen het Nationaal Park, Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en IVN Natuureducatie. Ook andere Nationale Parken in Nederland gaan met eenzelfde concept gericht op gebiedeneigen en natuurlijk tuinieren aan de slag.